SNF går till motangrepp

14 maj 2008 Skogsindustrins budskap att intensifierat skogsbruk är bra för klimatet vilar på svaga vetenskapliga grunder, menar Naturskyddsföreningen.

I måndags presenterade Skogsindustrin sin treåriga informationskampanj om skogsprodukternas klimatfördelar. Naturskyddsföreningen inledde genast motståndsarbetet.

– Det handlar om en ovanligt storskalig ”greenwashing-kampanj”. Ekonomiska intressen är den verkliga orsaken till viljan att intensifiera skogsbruket, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens skjuter in sig på fem punkter: Hårdare skogsbruk skadar mångfalden och stjäl klimatpengar. Dikesrensning ger ökade utsläpp av lustgas som är farlig för klimatet. Gödsling hotar den biologisk mångfalden och kan skada Östersjön. Alternativen saknas och det krävs mångfald i brukandet. Regeringen klarar inte att stoppa olagliga avverkningar.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb