Snart dags för nationell jämställdhetskonferens

4 maj 2021 Den 11 maj håller Noliamässan och Skogslänet Västerbotten en jämställdhetskonferens för alla med anknytning till skog. "Tveka inte att delta, kunskap är inte tung att bära", säger Monica Forsman som utformat programmet.

Snart dags för nationell jämställdhetskonferens

Detta är en fortsättning på den första nationella, skogliga jämställdhetskonferensen ”Från #metoo till handling” som hölls 2018 av samma arrangörer. Hittills har 310 personer anmält sig till den digitala konferensen ”Från handling till resultat” den 11 maj. Monica Forsman, sakkunnig i jämställdhet hos Länsstyrelsen i Västerbotten, säger att det är en stor bredd av deltagande.

– Det är skogsägare, studenter, politiker, företag med skoglig anknytning, skogsbolag och myndigheter.

Konferensens innehåll är både allmängiltigt och anpassat efter skogssektorn..

– Sektorn är en del av samhället och påverkas lika mycket som andra av ojämställdhet som finns på ett strukturellt plan, vilket  får konsekvenser på individnivå, säger hon.

Jämställdhetsanalyser som Länsstyrelsen i Västerbotten gjort visar att det finns branschspecifika problem.

– Efter #metoo-uppropet #slutavverkat blev det tydligt att de behövdes ett större fokus på maskulinitet och motverkande av våld och sexism, menar hon. 

Hur det går att jobba med just dessa frågor har därför varit i fokus både vid den tidigare och den kommande konferensen.

Det blir en hel del erfarenhetsutbyte och konkreta tips den 11 maj.

– Vi kommer också att ha fyra olika metodverkstäder där en fokuserar på hur arbetet kan implementeras och följas upp. Generellt följs inte jämställdhetsarbetet upp med kartläggningar  och analyser på samma kvalitativa som andra processer, säger hon.

Ett exempel på metodverkstad är den som kallas ”Det könade landskapet” där det visas exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete men även platser som är ojämställda och frågeställningar lyfts kring dem.

Om någon tvekar att anmäla sig så har Monica Forsman en uppmaning

– Det finns inget att tveka om. Kunskap är inte jobbigt att bära. Alla behöver påfyllnad av kunskap och metoder för att kunna fortsätta sitt jämställdhetsarbete, eller kanske till och med börja, säger hon

Läs mer här

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb