Snart dags för nationell jämställdhetskonferens

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den 11 maj håller Noliamässan och Skogslänet Västerbotten en jämställdhetskonferens för alla med anknytning till skog. "Tveka inte att delta, kunskap är inte tung att bära", säger Monica Forsman som utformat programmet.
Detta är en fortsättning på den första nationella, skogliga jämställdhetskonferensen ”Från #metoo till handling” som hölls 2018 av samma arrangörer. Hittills har 310 personer anmält sig till den digitala konferensen "Från handling till resultat" den 11 maj. Monica Forsman, sakkunnig i jämställdhet hos Länsstyrelsen i Västerbotten, säger att det är en stor bredd av deltagande.
– Det är skogsägare, studenter, politiker, företag med skoglig anknytning, skogsbolag och myndigheter.
Konferensens innehåll är både allmängiltigt och anpassat efter skogssektorn..
– Sektorn är en del av samhället och påverkas lika mycket som andra av ojämställdhet som finns på ett strukturellt plan, vilket  får konsekvenser på individnivå, säger hon.
Jämställdhetsanalyser som Länsstyrelsen i Västerbotten gjort visar att det finns branschspecifika problem.
– Efter #metoo-uppropet #slutavverkat blev det tydligt att de behövdes ett större fokus på maskulinitet och motverkande av våld och sexism, menar hon. 
Hur det går att jobba med just dessa frågor har därför varit i fokus både vid den tidigare och den kommande konferensen.
Det blir en hel del erfarenhetsutbyte och konkreta tips den 11 maj.
– Vi kommer också att ha fyra olika metodverkstäder där en fokuserar på hur arbetet kan implementeras och följas upp. Generellt följs inte jämställdhetsarbetet upp med kartläggningar  och analyser på samma kvalitativa som andra processer, säger hon.
Ett exempel på metodverkstad är den som kallas ”Det könade landskapet” där det visas exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete men även platser som är ojämställda och frågeställningar lyfts kring dem.
Om någon tvekar att anmäla sig så har Monica Forsman en uppmaning
– Det finns inget att tveka om. Kunskap är inte jobbigt att bära. Alla behöver påfyllnad av kunskap och metoder för att kunna fortsätta sitt jämställdhetsarbete, eller kanske till och med börja, säger hon
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ny digital skogsbruksplan lanseras

  Virkesbörsen har utvecklat digitala skogsbruksplaner som uppdateras automatiskt.
 • Annons
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Annons
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Annons