Snart dags för nationell jämställdhetskonferens

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den 11 maj håller Noliamässan och Skogslänet Västerbotten en jämställdhetskonferens för alla med anknytning till skog. "Tveka inte att delta, kunskap är inte tung att bära", säger Monica Forsman som utformat programmet.
Detta är en fortsättning på den första nationella, skogliga jämställdhetskonferensen ”Från #metoo till handling” som hölls 2018 av samma arrangörer. Hittills har 310 personer anmält sig till den digitala konferensen "Från handling till resultat" den 11 maj. Monica Forsman, sakkunnig i jämställdhet hos Länsstyrelsen i Västerbotten, säger att det är en stor bredd av deltagande.
– Det är skogsägare, studenter, politiker, företag med skoglig anknytning, skogsbolag och myndigheter.
Konferensens innehåll är både allmängiltigt och anpassat efter skogssektorn..
– Sektorn är en del av samhället och påverkas lika mycket som andra av ojämställdhet som finns på ett strukturellt plan, vilket  får konsekvenser på individnivå, säger hon.
Jämställdhetsanalyser som Länsstyrelsen i Västerbotten gjort visar att det finns branschspecifika problem.
– Efter #metoo-uppropet #slutavverkat blev det tydligt att de behövdes ett större fokus på maskulinitet och motverkande av våld och sexism, menar hon. 
Hur det går att jobba med just dessa frågor har därför varit i fokus både vid den tidigare och den kommande konferensen.
Det blir en hel del erfarenhetsutbyte och konkreta tips den 11 maj.
– Vi kommer också att ha fyra olika metodverkstäder där en fokuserar på hur arbetet kan implementeras och följas upp. Generellt följs inte jämställdhetsarbetet upp med kartläggningar  och analyser på samma kvalitativa som andra processer, säger hon.
Ett exempel på metodverkstad är den som kallas ”Det könade landskapet” där det visas exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete men även platser som är ojämställda och frågeställningar lyfts kring dem.
Om någon tvekar att anmäla sig så har Monica Forsman en uppmaning
– Det finns inget att tveka om. Kunskap är inte jobbigt att bära. Alla behöver påfyllnad av kunskap och metoder för att kunna fortsätta sitt jämställdhetsarbete, eller kanske till och med börja, säger hon
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons