Snart dags för nationell jämställdhetskonferens

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den 11 maj håller Noliamässan och Skogslänet Västerbotten en jämställdhetskonferens för alla med anknytning till skog. "Tveka inte att delta, kunskap är inte tung att bära", säger Monica Forsman som utformat programmet.
Detta är en fortsättning på den första nationella, skogliga jämställdhetskonferensen ”Från #metoo till handling” som hölls 2018 av samma arrangörer. Hittills har 310 personer anmält sig till den digitala konferensen "Från handling till resultat" den 11 maj. Monica Forsman, sakkunnig i jämställdhet hos Länsstyrelsen i Västerbotten, säger att det är en stor bredd av deltagande.
– Det är skogsägare, studenter, politiker, företag med skoglig anknytning, skogsbolag och myndigheter.
Konferensens innehåll är både allmängiltigt och anpassat efter skogssektorn..
– Sektorn är en del av samhället och påverkas lika mycket som andra av ojämställdhet som finns på ett strukturellt plan, vilket  får konsekvenser på individnivå, säger hon.
Jämställdhetsanalyser som Länsstyrelsen i Västerbotten gjort visar att det finns branschspecifika problem.
– Efter #metoo-uppropet #slutavverkat blev det tydligt att de behövdes ett större fokus på maskulinitet och motverkande av våld och sexism, menar hon. 
Hur det går att jobba med just dessa frågor har därför varit i fokus både vid den tidigare och den kommande konferensen.
Det blir en hel del erfarenhetsutbyte och konkreta tips den 11 maj.
– Vi kommer också att ha fyra olika metodverkstäder där en fokuserar på hur arbetet kan implementeras och följas upp. Generellt följs inte jämställdhetsarbetet upp med kartläggningar  och analyser på samma kvalitativa som andra processer, säger hon.
Ett exempel på metodverkstad är den som kallas ”Det könade landskapet” där det visas exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete men även platser som är ojämställda och frågeställningar lyfts kring dem.
Om någon tvekar att anmäla sig så har Monica Forsman en uppmaning
– Det finns inget att tveka om. Kunskap är inte jobbigt att bära. Alla behöver påfyllnad av kunskap och metoder för att kunna fortsätta sitt jämställdhetsarbete, eller kanske till och med börja, säger hon
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons