Snart byggs vartannat flerbostadshus i trä

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Minskad klimatbelastning och fler jobb på landsorten, industriellt träbyggande ger fördelar, enligt Staffan Brege.
År 2025 kan hälften av flerbostadshusen byggas i trä. Det visar en rapport som presenterades på Bioekonomiskt forum i tisdags.

I dag byggs cirka tio procent av landets flerbostadshus i trä. Men andelen stiger ganska snabbt, enligt professor Staffan Brege, Linköpings universitet, som lett arbetet med en framtidsprognos för träbyggande.

Annons
Annons

– 10 000 lägenheter i trähus är redan i dag påbörjade eller planerade. Utbyggnaden av nya och befintliga trähusfabriker i Sverige gör det fullt möjligt att komma upp i 15 000 nya lägenheter per år till 2025, sa han på Bioekonomiskt forum i Stockholm.

Med en import på 2 500 skulle det innebära att hälften av alla lägenheter i flerbostadshus görs i trä.

Staffan Brege underströk att ”hur man än räknar” så ger byggande i trä en omedelbar effekt i form av minskad klimatbelastning.

Om hälften av våra lägenheter byggs i trä i stället för i andra material minskas klimatbelastningen i byggskedet med cirka 40 procent och år.  Eftersom träbyggande generellt ökar, till exempel av publika lokaler, kan de årliga koldioxidutsläppen minskas med nästa en miljon ton till år 2025, enligt Staffan Brege.

En annan stor fördel med industriellt träbyggande är att sysselsättning flyttas från storstad till landsbygd.

- Kapacitetsutbyggnaden inom träbyggnadsindustrin ger cirka 13 500 jobb fram till år 2025. Det är en ökning med nära 8 000 jobb jämfört med 2015. Genom att bygga industriellt på orter utanför storstadsregionerna flyttas 6 000 byggjobb ut från städerna, sa Staffan Brege.

NCC:s vd Peter Wågström påpekade dock att det krävs rejäla investeringar inom träindustrin för att få fram volymer av träbyggkomponenter som exempelvis limträ.

- Det finns en risk att utvecklingen går så fort att materialindustrin inte hinner med, sa han.

Fotnot: Enligt Boverkets prognos kommer det årliga byggandet av lägenheter ligga på 45 000 -  50 000 år 2025.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Annons
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Annons
 • Nya kriterier för nyckelbiotoper i nordväst

  Skogsstyrelsen har beslutat att det ska ställas högre krav än tidigare för att ett skogsområde ska klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige.
 • Virkesstudion betraktar Skogselmia

  Nu finns ett nytt avsnitt av tv-programmet Virkesstudion på webben. 
 • Annons