Snåriga regler stoppar hybridasp

25 januari 2007 Du möter tuffa krav om du vill få ekonomiskt stöd för plantering av hybridasp på jordbruksmark.

Låt bli att gallra, skaffa någon redan nu som köper din energiskog om 20 år och väg in virket vid avverkningen. Köparen ska dessutom ställa en säkerhet till Jordbruksverket.
— Med de reglerna är det inte så konstigt att hybridaspen utnyttjas så lite, trots den stora produktionspotentialen och att den är godkänd som energigröda, menar företrädare för plantskolebranschen.

Reglerna är detsamma, oavsett om det handlar om en ettårig jordbruksgröda eller ett hybridaspbestånd som ska växa i 20 år.
— Regelverket är väldigt gammalt. Det första som jag känner till kom 1993 och är skrivet för ettåriga grödor. När vi sedan fick det nya gårdsstödet och stödet för energigrödor, då hamnade energiskogen där också. Trots att det inte passar in bra, förklarar Susanne Andersson på Jordbruksverket. Det är svårt att hantera både för oss och för den som söker stödet, konstaterar hon.
Nu pågår diskussioner om förenklingar av regelverket. Men det blir förmodligen inte förrän 2008.
Frågan är också aktuell för skogsbruket när det nya landsbygdsprogrammet startar.

Text: Erik Viklund

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb