Snåriga regler för jord i skog

Bild för Teresia Borgman Written by Teresia Borgman On the
Björn Söderman står vid björksly vid
– Kommunen tycker att det växer bra med skog här, men det går inte bedriva ett rationellt skogsbruk, säger Björn Söderman och visar de sanka diken som löper genom om­rådet. Foto: Teresia Borgman
BYGGRESTER. Jordmassor kan göra nytta i skogen. Både mark­ägare och byggföretag skulle­ ­vinna på enklare regler, säger Björn Söderman i Seminghundra häradsallmänning. 

Byggföretagen slipper köra långa sträckor för att lägga jorden på deponi och kostnaderna för anläggningsarbetet minskar. Markägaren får betalt för att ta emot den och höjer samtidigt skogsmarkens produktivitet. 

Annons
Annons

Det låter som en enkel vinn-vinn-situation, men det är inte fritt fram att lägga ut jord i skogen och regelverket är krångligt. Eftersom byggföretagen vill bli kvitt jorden räknas den som avfall och hanteringen regleras av miljöbalken. 
Seminghundra häradsallmänning i Märsta har vid flera tillfällen försökt få tillstånd, hittills utan framgång. Ordförande Björn Söderman tycker att kommun och länsstyrelse är alltför restriktiva och oroliga. I ett av fallen handlar det om en gammal torvtäkt på åtta hektar som man vill fylla med jord.
– Det är ren jord som vi vill lägga ut för att återställa och förbättra skogsmarken för att plantera gran och tall där, säger Björn Söderman.

Sigtuna kommun har i en preliminär bedömning ställt sig tveksam, eftersom man anser att det växer bra med tallplantor och björksly i området.
– Kommunen tycker att det växer bra, men det är djupa diken så det går inte bedriva ett rationellt skogsbruk. Jag tycker det verkar helt vansinnigt om vi inte får återställa marken, säger Björn Söderman. 

Stefan HellminStefan HellminKommunen har hänvisat allmänningen till länsstyrelsen eftersom det handlar om ett stort område och liknar förfarandet vid en deponi. Dessutom kan det möjligen röra sig om vattenverksamhet.
Stefan Hellmin på Sigtuna kommun har de senaste åren sett ett ökande antal fall där markägare har lagt upp jordmassor, ibland utan tillstånd.
– En orsak kan vara att lag­stiftningen är svår att förstå så att det lätt uppstår miss­förstånd, funderar han. 
Enligt Erland Nilsson på enheten för miljöskydd på Länsstyrelsen i Stockholms län har lagstiftningen blivit mer öppen för återvinning och ytterligare förändringar väntas framöver.
– Det är jätteviktigt att visa att syftet är korrekt. Vanligtvis hänvisar vi vidare till Skogsstyrelsen i sådana här fall och om de tycker att det är korrekt kan det vara okej, säger Erland Nilsson.

Anders Blomqvist som är skogs­konsulent på Skogsstyrelsen säger att det är sällan man får in den här typen av ärenden och i så fall tas det upp i samråd enligt miljöbalken.
– Eftersom det inte är en beprövad skoglig metod måste markägaren kunna visa vilken nytta och vilken påverkan åtgärden har på skog och naturmiljön. Kan man inte det är ­risken stor att det blir ett nej.

Lars LundinLars LundinLars Lundin, professor i markvetenskap, tror inte att jordmassor på en gammal torvtäkt är något att oroa sig över.
– Jag tycker inte att det verkar vara någon större fara så länge man har koll på vad man kör ut och har gjort kemiska tester. Det som är mest känsligt är tungmetaller som uran och kadmium samt risken för ett ökat kväve- eller fosforläckage om jorden kommer från åkermark, säger Lars Lundin.

SKOGEN 5/2016

 

Publicerad:
Bild för Teresia Borgman
Teresia Borgman
Frilansjournalist
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Annons
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Annons
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons