Snåriga regler för jord i skog

Bild för Teresia Borgman Written by Teresia Borgman On the
Björn Söderman står vid björksly vid
– Kommunen tycker att det växer bra med skog här, men det går inte bedriva ett rationellt skogsbruk, säger Björn Söderman och visar de sanka diken som löper genom om­rådet. Foto: Teresia Borgman
BYGGRESTER. Jordmassor kan göra nytta i skogen. Både mark­ägare och byggföretag skulle­ ­vinna på enklare regler, säger Björn Söderman i Seminghundra häradsallmänning. 

Byggföretagen slipper köra långa sträckor för att lägga jorden på deponi och kostnaderna för anläggningsarbetet minskar. Markägaren får betalt för att ta emot den och höjer samtidigt skogsmarkens produktivitet. 

Annons
Annons

Det låter som en enkel vinn-vinn-situation, men det är inte fritt fram att lägga ut jord i skogen och regelverket är krångligt. Eftersom byggföretagen vill bli kvitt jorden räknas den som avfall och hanteringen regleras av miljöbalken. 
Seminghundra häradsallmänning i Märsta har vid flera tillfällen försökt få tillstånd, hittills utan framgång. Ordförande Björn Söderman tycker att kommun och länsstyrelse är alltför restriktiva och oroliga. I ett av fallen handlar det om en gammal torvtäkt på åtta hektar som man vill fylla med jord.
– Det är ren jord som vi vill lägga ut för att återställa och förbättra skogsmarken för att plantera gran och tall där, säger Björn Söderman.

Sigtuna kommun har i en preliminär bedömning ställt sig tveksam, eftersom man anser att det växer bra med tallplantor och björksly i området.
– Kommunen tycker att det växer bra, men det är djupa diken så det går inte bedriva ett rationellt skogsbruk. Jag tycker det verkar helt vansinnigt om vi inte får återställa marken, säger Björn Söderman. 

Stefan HellminStefan HellminKommunen har hänvisat allmänningen till länsstyrelsen eftersom det handlar om ett stort område och liknar förfarandet vid en deponi. Dessutom kan det möjligen röra sig om vattenverksamhet.
Stefan Hellmin på Sigtuna kommun har de senaste åren sett ett ökande antal fall där markägare har lagt upp jordmassor, ibland utan tillstånd.
– En orsak kan vara att lag­stiftningen är svår att förstå så att det lätt uppstår miss­förstånd, funderar han. 
Enligt Erland Nilsson på enheten för miljöskydd på Länsstyrelsen i Stockholms län har lagstiftningen blivit mer öppen för återvinning och ytterligare förändringar väntas framöver.
– Det är jätteviktigt att visa att syftet är korrekt. Vanligtvis hänvisar vi vidare till Skogsstyrelsen i sådana här fall och om de tycker att det är korrekt kan det vara okej, säger Erland Nilsson.

Anders Blomqvist som är skogs­konsulent på Skogsstyrelsen säger att det är sällan man får in den här typen av ärenden och i så fall tas det upp i samråd enligt miljöbalken.
– Eftersom det inte är en beprövad skoglig metod måste markägaren kunna visa vilken nytta och vilken påverkan åtgärden har på skog och naturmiljön. Kan man inte det är ­risken stor att det blir ett nej.

Lars LundinLars LundinLars Lundin, professor i markvetenskap, tror inte att jordmassor på en gammal torvtäkt är något att oroa sig över.
– Jag tycker inte att det verkar vara någon större fara så länge man har koll på vad man kör ut och har gjort kemiska tester. Det som är mest känsligt är tungmetaller som uran och kadmium samt risken för ett ökat kväve- eller fosforläckage om jorden kommer från åkermark, säger Lars Lundin.

SKOGEN 5/2016

 

Publicerad:
Bild för Teresia Borgman
Teresia Borgman
 • Mellanskog gör rekordutdelning

  Mellanskog delar ut drygt 56 miljoner kronor till sina 26 000 medlemmar. Det är den högsta utdelningen i skogsägarföreningens historia.
 • Annons
 • Magnus Ekström

  Rotpost kan öka i vår

  SÄLJFORM. För några år sedan var marknaden för rotposter och leveransrotköp glödhet. Med sjunkande timmerpriser har den svalnat rejält, men kan kanske komma igång igen i vår, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet.
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons