Snabb contorta avslöjad

23 augusti 2016 Contortatallen växer bättre i Sverige än i hemlandet Kanada.
- Den verkar ha mycket tur, eftersom alla svampar som behövs för att växa bra redan finns här , säger Michael Gundale från SLU.

Snabb contorta avslöjad

Contortatall är ett populärt inslag i skogsbruket i norra Sverige på grund av sin högre tillväxttakt jämfört med tall. Det har dock länge varit ett mysterium varför contortan växer mycket bättre i Sverige jämfört med i sin naturliga miljö i Kanada. En ny studie gjord av forskare från SLU och Lunds Universitet kan hjälpa till att lösa mysteriet. Forskarna har samlat rötter från contorta-skogar i USA och Kanada, liksom i ett stort antal länder där den har introducerats, bland annat Sverige, Finland, Skottland, Chile och Nya Zeeland.

Studien visar att contortatallen alltid förenar sig med annorlunda svampgrupper i sin nya hemmiljö. Särskilt i Sverige var contortarötterna kraftigt koloniserade av en viss svampart (Piloderma sphaerosporum). Denna art är en känd ektomykorrhizasvamp som är till nytta för träden. Svamparten visade sig  däremot vara  mycket ovanlig på de nordamerikanska växtplatserna.

Enligt Michael Gundale, studiens huvudförfattare, skulle kunskaperna kunna användas för att hjälpa inhemska arter här i Sverige att uppnå samma höga produktivitet som vissa exotiska trädslag.

Men det gäller också att hålla ögonen på contortan.

På södra halvklotet har det visat sig att när contorta finner svampar som den behöver, blir den mycket invasiv .

– Den höga graden av invasivitet av contorta där  tyder på att den bör övervakas och studeras mycket noggrant  i Sverige för att förhindra att liknande invasioner uppstår här, säger Michael Gundale.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb