Smittsam skoglig investeringsvilja

24 november 2016 Skogsindustrin investerar – och det får konsekvenser för avverkningstakten i skogsbruket. Och även skogsägarna visar nu investeringsvilja.

Smittsam skoglig investeringsvilja

Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökning bland landets skogsägare, visar en hög investeringsvilja.

Det är skogsindustriernas satsningar som ”smittar av sig”. Industrierna investerar kraftigt för att ställa om till en förändrad efterfrågan. Färre kunder vill ha papper för tryck men fler efterfrågar papper för förpackning och sanitet. Kronans förhållande till dollarn och euron har bidragit till industrins lönsamhet, skriver LRF Konsult i ett pressmeddelande.

För landets enskilda skogsägare, som står för cirka 60 procent av virkesflödet, har effekten blivit en fortsatt hög avverkningstakt och så gott som oförändrade priser på timmer och massaved. Trots stagnationen syns en tydlig investeringsvilja hos skogsägare som tror på prisökningar. Det gäller såväl för virke som skogsmark. 29 procent av skogsägarna tror på stigande timmerpriser det närmaste året. Motsvarande siffra för massaved är 24 procent.

– Skogsägare är mycket intresserade av att investera i ytterligare skogsmark, detta trots att medelåldern för skogsägarna ökar. Flera av våra äldre skogsägare har hälsan i behåll och dessutom ofta låg skuldsättning, vilket underlättar för att äga skog senare i livet, säger Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank och Sparbankerna.

18 procent av skogsägarna i undersökningen planerar att göra en förändring i sitt ägande de närmaste fem åren. I de flesta fall ska fastigheten överlåtas till en släkting. Det innebär att skog till ett värde av 86 miljarder kronor kommer att byta ägare de närmaste fem åren.

Priset på skogsmark har under året varit så gott som oförändrat, sett över hela landet. Men 68 procent av skogsägarna anser att det är en lönsam investering att köpa skog idag. Sex av tio skogsägare tror på stigande fastighetspriser de närmaste åren och endast en av tio tror att priset på skogsmark kommer att sjunka de närmaste tre åren.

Skogsägarna är också positiva till lönsamheten i privatskogsbruket. Kraven på lönsamhet är generellt lägre hos skogsägare jämfört med andra företag. Här värderas andra parametrar än själva avkastningen. Mjuka värden som jakt, rekreation och känslan av att äga är det som de flesta skogsägare säger betyder mest i deras skogsägande.

Skogsbarometern utförs på uppdrag av LRF Konsult & Swedbank och Sparbankerna.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb