SMF-stämman: ”Vi måste äga miljöfrågan”

5 december 2013 Öka lönsamheten i företagen! Höj statusen i avverkningsarbetet! Lös problemen med lån till skogsmaskiner!

Det fanns många önskemål när styrelsen för Skogsentreprenörerna frågade medlemmarna vad branschorganisationen ska fokusera på under 2014.

Lönsamhetsfrågorna toppade men det fanns också andra förslag från entreprenadföretagen. Många har tagit illa vid sig av Naturskyddsföreningens kampanj med ett markberett hygge som man måste stirra på när man åker tåg eller går på bio. En nidbild, som är svår att inte ta personligt, intygade flera medlemmar. Det behövs en mediastrategi och opinionsbildning. Inte bara för att möta SNF utan också för att bygga relationer med markägarna. SMF:s annonskampanj som riktat sig till skogsägare var uppskattad.
–Vi måste äga miljöfrågan, skapa utveckling och ta betalt för det, menade en grupp som redovisade sina idéer.
Ett annat önskemål var en personalpool eller ett nätverk som man kan skicka ett sms till när man har tillfälligt personalbehov. Samarbete ger flexibilitet.

Andra medlemmar tyckte att SMF:s kansli också ska hålla ordning i de egna leden. Kvalitetscertifieringen ställer höga krav på ordning och reda i   företagen. Men de som missköter sig kommer för lätt undan. Det förvrider konkurrensen och ger  dessutom branschen dåligt rykte.

Därmed var man tillbaka i ekonomin. En idé var att tillsätta särskilda prisförhandlare som kan hjälpa entreprenadföretagen.
–Det kan vara värt att lägga tio tusen på, konstaterade en röst bland de hundra församlade i Infra City norr om Stockholm.

Längre och säkrare avtal, slut på ”luftaffärerna” eller bruttoaffärerna på skogsmaskiner – det finns många förväntningar på styrelsen och kansliet hos Skogsmaskinföretagarna.       

SKOGEN 11/2013

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb