FORSKNING.

Smarta träd anpassar sig

10 maj 2019 Skogarna är mycket bättre på att anpassa sig till ­klimatförändringar än vad man tidigare har trott. Träden kan vara smartare än vi har anat, enligt amerikanska forskare.

Smarta träd anpassar sig

En undersökning av vanliga träd­arter i nordöstra USA visar att samtliga är extremt bra på att anpassa sig till det lokala klimatet. Forskarna gick igenom mer än 23 048 prover som tagits på träd i nio delstater, motsvarande en yta stor lika som Sverige. 

Man kollade sedan trädens årsringar och tog fram lokala månatliga väderleksrapporter.  
– Vi kunde sedan se hur indi­viduella träd reagerade på varia­tioner i klimatet under en 40-­års­period. Det finns klara bevis för en genomgripande lokal anpassning, säger Charles Canham som är skogsekologen vid Cary Institute of Ecosystem Studies som ansvarade för studien. 
De flesta trädslagen växte bättre under de år då det var lite kallare och våtare än det långsiktiga genomsnittet.

Undersökningen omfattade 14 av de vanligaste arterna i området, bland annat av gulbjörk, pappersbjörk, rödek, amerikansk bok, ­sockerlönn, rödlönn och rödgran. 
– Baserat på de här proven så är träden smartare än vi trodde. Men vi vet inte hur de gör det eller om de kan hålla takten med klimat­förändringarna, säger Charles ­Canham. 
Forskarna planerar nu att göra ytterligare undersökningar för att ta reda på varför träden kan anpassa sig så bra, bland annat genom att undersöka trädens gener. Man vill också analysera prover för en ännu längre tidsperiod. 

Text: Mikael Jägerbrand

SKOGEN 4/2019

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb