Smart kartong har koll på kylning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
PRODUKTUTVECKLING. Historiskt har Stora Enso varit en jätte inom kontors- och tidningspapper, men nu har inriktningen ändrats och företaget satsar allt mer på utveckling av nya förpackningsprodukter.

Snart kommer till exempel förpackningar för särskilt begärliga eller känsliga produkter, som mediciner som kanske dessutom måste förvaras kallt.
– Genom så kallade rfid-taggar (små radio­sändare) är varorna spårbara, men det går också att se om förpackningen har öppnats eller om kylkedjan är bruten, berättar Sverigechefen Per Lyrvall.

Annons
Annons

Andra exempel på krävande omständigheter är transporter i tropikerna. Tung last och hög luft­fuktighet kräver specialförpackningar.
En annan trend handlar om helt automatiserad produktion. Varor som tillverkas och förpackas av robotar blir allt fler. 

Per LyrvallPer LyrvallHäromåret lanserade Stora Ensos pappersbruk i Fors en kartong som är vitare och slätare för att ge underlag för avancerat tryck. Kartongen, Performa Brilliance, har ett mittskikt av björk och är i övrigt gjord av barrmassa. Att blanda olika typer av massa för att få fram vissa egenskaper är ett typiskt exempel på dagens utvecklingsarbete.

Ett ökat tryck på skoglig råvara, således, men råvarubrist är inget som oroar Per Lyrvall.
– Nej, en av utmaningarna är att bibehålla eller förbättra kartongens egenskaper och samtidigt använda mindre råvara. Vi är på god väg, i vissa förpackningar har vi kunnat minska råvarumängden med tio ­procent

Och en sak vill han understryka: Även om förpackningarna tar sju­milakliv in i framtiden råder i stort 
sett samma ordning i skogen och för ­skogs­ägaren.
– Råvaran ska alltid användas till så högkvalitativa ändamål som möjligt. De bästa stockarna ska bli sågtimmer, medan andra kvaliteter och klenare dimensioner blir massaved. 

SKOGEN 1/2017

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons