Små föreningar säkrar lokal konkurrens 

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
När förstagallringarna började gå med förlust startades Norrhälsinge Skogsägarförening, den första nya skogsägarföreningen i Sverige på många år. Och den minsta. Sedan dess har priserna stigit. 
Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»
Det finns 320 000 skogsägare i Sverige. En dryg tredjedel av dem är med i någon av halvdussinet skogsägarföreningar. Norrhälsinge Skogsägareförening går mot trenden genom att vara ny och liten. Sammanslagningar har varit det vanliga, med Norra skogsägarnas och Norrskogs fusion som det senaste exemplet.  
I och med detta samgående blev det tre större föreningar i Sverige; Södra, Mellanskog och Norra Skog. Förutom att förmedla virke äger också dessa tre föreningar, eller är delägare i, industrier.  
Därutöver finns tre små föreningar: Nätraälven, Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening (VVDS) och Norrhälsinge.  
2014 låg barrmassavedspriset i norra Hälsingland på 230 kronor per fastkubikmeter och förstagallringarna gick med förlust. Då fick ett antal skogsägare i norra Hälsingland nog och bildade Norrhälsinge Skogsägareförening, den första nya skogsägarföreningen i Sverige på många år. 
– Nu ligger vårt barrmassavedspris på 300 kronor per kubik fub, säger Pecka Wallin som är ordförande i Norrhälsinge Skogsägareförening. 
Föreningen startade med en rivstart, men därefter blev det en svacka på grund av dödsfall och sjukdom i föreningen. Nu ökar antalet medlemmar och den gångna vintern har avverkningstakten varit högre än tidigare. 
– Vi ligger högt över vår budget, säger Pecka Wallin. 
 
SAMMA MÅL
Victor Carlson som är köpledare på Nätraälven påpekar att alla skogsägarföreningar i grunden har samma mål, att erbjuda bra virkespriser och service till sina medlemmar, men att vägarna dit kan se olika ut. 
– För oss är det viktigt att vara fria, samtidigt som vi värnar om den lokala industrin. Vi tror att lokalt förankrade föreningar som känner ansvar för den bygd man verkar i är viktiga för att alla skogsägare ska få rättvist betalt för sitt virke. I dag ser vi en tydlig trend i att det blir färre och större aktörer på virkesmarknaden och att det drabbar många skogsägare. Vi är gärna en motpol till den utvecklingen, säger Victor Carlson. 
Nätraälven har de flesta av sina medlemmar i Ångermanland och föreningen ser sig själv som en viktig aktör för att hålla konkurrensen på marknaden uppe. 
– I delar av vårt verksamhetsområde är det i dag för få aktörer och det gör att virkespriserna pressas, säger Victor Carlson. 
Många industrisammanslagningar har genomförts de senaste åren. De små föreningarna kan aldrig få ihop lika stora virkesvolymer som de större föreningarna, vilket kan göra det svårt för dem att gå in i långa avtal om stora volymer med industrier.  
 
BRA BETALT
Norrhälsinge kan ändå ge bra betalt för virket till skogsägarna, enligt Pecka Wallin. 
– Förklaringen hos oss är de låga overhead-kostnaderna, säger han. 
Föreningen har fyra skogliga rådgivare och en ekonomiansvarig anställda, men ingen vd. I stället har styrelsen och de fem anställa regelbundna möten, där riktlinjerna för verksamheten dras upp.  
Antalet medlemmar börjar närma sig 500 som äger sammanlagt 45 000 hektar, och nyligen öppnades ett nytt kontor i Ljusdal. Men enligt Pecka Wallin finns egentligen ingen plan på att bli en väldigt stor förening. Om den blir alltför stor behövs fler anställda, och det kan leda till att virkespriset för skogsägaren påverkas. 
Men det finns ändå fördelar med att vara hyfsat stor, eftersom det kan underlätta förhandlingarna med de virkesköpande industrierna. 
– Vi har goda kontakter med industrin i närområdet, men ju mer vi växer, desto mer tryggar vi avsättningen för det virke vi tar fram, säger Pecka Wallin. 
Han verkar inte orolig när det gäller avsättning för massaved framöver, trots industrins kräftgång. 
– När SCA stänger pappersmaskinerna i Ortviken försvinner sortimentet färsk granmassaved. Men det finns avsättning för massaveden på andra håll, säger han. 
 
UR SKOGEN 5/2021
 
BIRGITTA SENNERDAL
 
 

Fakta / Störst är Södra skogsägarna som har 53 000 medlemmar.  Därefter kommer Norra Skog med 27 000 och Mellanskog med 26 000 medlemmar. Nätraälven Skog har 1 200 medlemmar i främst Ångermanland. Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening (VVDS) har cirka 1 000 medlemmar. Norrhälsinge Skogsägareförening har nästan 500 medlemmar. Källa: Skogskunskap, skogsägarföreningarna 

Publicerad:
 • Skogspodden synar specialsortiment

  I avsnitt 85 intervjuar Per Jonasson, Skogspodden, Tomas Birgersson som är utsynare på Rundvirke. Han berättar om specialsortiment som kan vara lönsamma.
 • Annons
 • Värre barkborreangrepp än väntat

  Kategorier: skogsskador, granbarkborre
  Skadorna av granbarkborre blev skyhöga även i år. Den förväntade minskningen uteblev, visar SLU:s inventering.
 • Nu kommer nya SKOGEN!

  I början av nästa vecka ska SKOGEN 11/2021 trilla ner i brevlådorna hos prenumeranterna – men redan nu kan du läsa den i digital form. Temat den här månaden är Hyggesfritt.
 • Annons
 • Nu finns kartor över landets diken

  Forskare har tagit fram nya digitala kartor över merparten av Sveriges diken. Kartorna är tillgängliga för alla.
 • Fler tror på stigande virkespriser

  Kategorier: Skogsbarometern 2021
  Fler skogsägare tror på stigande priser för såväl timmer som massaved, enligt Skogsbarometern. Men äganderätten utgör ett orosmoln.
 • Annons