Sluta huka

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Naturskyddsföreningen borde få en kram. Nu lanserar man ett pris för skogsbrukare som gör något bra med sin skog. Även på andra sätt märks föreningens svängning mot ett tydligare bejakande av skogsbruk – säkert i ljuset av klimatfrågan. Vi som är med i Föreningen Skogen, som jobbar konstruktivt för ett bättre skogsbruk, kan glädja oss åt sällskapet.

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

Annons
Annons

Samtidigt kommer förstås kritiken att fortsätta mot hyggena och mot att virkesförsörjning formar skogsbruket mer än till exempel folkhälsointresset. Naturskyddsföreningens kampanj med falken som flög över ett hyggesrikt landskap gav många nya medlemmar.
Det slående är att så många skogsbrukare tog illa vid sig av filmen. ”Vi gör så gott vi kan”, kan man sammanfatta det svenska skogsbrukets stukade respons.

Kontrasten hittar jag i en kanadensisk film på Youtube, utgiven av landets delstatsregeringar, industrin och drottningen. Där visas ett liknande kalhygge upp som i Naturskyddsföreningens film, om än ur annan vinkel. ”En vanlig metod, som är rätt för Kanada, är kalhuggning”, proklamerar talarrösten stolt. När tolv minuters reklamfilm är slut vill man resa sig ur soffan och göra vågen. Precis som man vill gå med i Naturskyddsföreningen när man sett deras film.

Båda filmerna gör skogsbruket till en fråga om retorik, dramaturgi och lek med siffror, lek med känslor. Som en Trump eller Putin säljer de ogenerat sin halvsanna version av verkligheten, framför allt till dem som inte har någon djupare inblick.
Och jag får medge att jag gillar det lite grand. Bättre än att huka. Jag brukar fråga skogsbrukare vad som är bra med att köpa en FSC-märkt produkt.
– Jo, eh, skogsbruket tar både ekonomisk, social och miljömässig hänsyn. Man har tredjepartcertifiering. Och chain of custody …
Hmm. En MSC:are fick samma fråga.
– Om du äter MSC-märkt fisk så slipper delfiner fastna i näten, haven blir inte överfiskade och småfiskarna får simma vidare.
Vem av de två var stolt över sin näring?

I det här numret (SKOGEN 3/2106), som i alla andra, skriver vi om ämnen som avverkningsplanering, dikning och naturvård. Men kan jag vara stolt över det jag gör – eller borde jag vårda skogen bättre? Alla borde välja väg, och sedan sträcka på sig. Att huka när skogsbruket debatteras är inte en gyllene medelväg.

SKOGEN 3/2016


 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons