Slut på friden i klövviltsfrågan

11 januari 2017 I somras skrev parterna på en överenskommelse i klövviltsfrågan. Men röken från fredspipan hade knappt lagt sig innan debatten blossade upp mellan företrädare för skogsbruket och Svenska Jägareförbundet, skriver Svensk Jakt.Slut på friden i klövviltsfrågan

Det var i somras som representanter för skogsbruket (Bergvik Skog, Lantbrukarnas riksförbund, Skogsägarföreningarna Sveaskog och Skogsindustrierna) samt Svenska Jägareförbundet kom överens om en gemensam avsiktsförklaring för klövviltsförvaltningen.
Men så i mitten av december rubbades friden.  Företrädare för Jägareförbundet i Kronoberg och Jönköping skrev en debattartikel i Smålandstidningen om viltolyckor. I artikeln menade skribenterna att det finns fler orsaker till viltolyckor än enbart viltstammarnas storlek.

Det fick LRF och Södra Skogsägarnas viltgrupp att reagera. I en replik skrev de : ”Men det tycks samtidigt ligga i Jägareförbundets DNA att ständigt öka stammarnas storlek.”
Vidare:
”Jägareförbundets svar på problematiken kommer aldrig att vara att begränsa viltstammarna. Därför kan organisationen heller inte betraktas som ansvarsfull i frågan om hur viltolyckor bör begränsas.”

Jägareförbundet svarade nyligen på kritiken i en insändare : ” Vi vill påminna om att LRF hoppade av det tidigare samarbetet för att begränsa vildsvinsstammen, men att Svenska Jägareförbundet gick vidare och ensamt lyckades få till stånd en jakt som stoppade tillväxten vilket faktiskt är världsunikt. Det finns följaktligen inte heller något stöd för att Svenska Jägareförbundet inte tar ansvar för att reglera viltstammarna.”

Läs artikeln i Svensk Jakt

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb