SLU visualiserar skogsstatistik

4 december 2012 Nu behöver du inte längre vara statistikexpert för att tolka de mängder av data som finns i Riksskogstaxeringen. Med hjälp av ett nytt tekniskt verktyg tydliggör SLU skogsstatistiken. Genom att visualisera data över tiden blir det enkelt att tolka åt vilket håll utvecklingen går. För er som någon gång sett Hans Rosling presentera hälsoutvecklingen i olika länder över tiden är detta inget nytt. SLU använder sig av samma teknik.

SLU visualiserar skogsstatistik

Tillexempel kan man följa utvecklingen i Halland, som varit dramatisk. När riksskogstaxeringen inleddes 1926 var en fjärdedel av skogsmarken kal. Bara 20 år senare hade kalmarksandelen minskat till 5 procent. Man kan också följa hur volymandelen gran ökat i Halland under perioden.

För att se trender är det nya verktyget utmärkt. SLU funderar även på att komplettera tidsserierna med prognoser för att möjliggöra visualisering av den framtida utvecklingen.

Vill du ta steget från torra tabeller till att expremintera med att digitalt kombinera olika parametrar mot varandra? Gör ett besök på SLU:s nya webb.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb