SLU vill ha pengar till energiforskning

5 september 2008 Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet vill starta ett gemensamt centrum i Uppsala för energiforskning och jämförande energistudier.

Därför vänder sig universitetens rektorer till regeringen med en begäran om långsiktigt stöd om 95 miljoner kronor per år.
Verksamheten skulle bedrivas vid existerande institutioner vid de båda universiteten men också i särskilt avsedda lokaler, skriver de båda Uppsala-universiteten i ett gemensamt pressmeddelande.

– Den här ansatsen från våra båda universitet visar upp den gemensamma styrka som redan finns inom området energiforskning och det vi nu föreslår innebär en satsning för att ytterligare till fullo utnyttja potentialen inom våra respektive universitet. Energiforskningen är starkt kopplad till klimatfrågorna som är en våra viktigaste framtida utmaningar, säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse i pressmeddelandet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb