”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.

Förslaget ingår i en utredning som Skogsstyrelsens styrelse ska ta ställning till under hösten.

Annons
Annons

 I utredningen anges en rad motiv till att man inte vill fortsätta att kombinera nyckelbiotopsregistreringar med avverkningsanmälningar.

”Registreringen sker i dag i samband med Skogsstyrelsens tillsyn och det är problematiskt eftersom tillsynen syftar till att kontrollera om lagen följs. Nyckelbiotopsinventeringen regleras i inte lag. Detta kan därför påverka tilltron till tillsynsverksamheten”,  förklarar Skogsstyrelsen och fortsätter:

”När Skogsstyrelsen hanterar ärenden ska det vara en allsidig utredning och skyndsam handläggning. Nyckelbiotopsmetoden är utvecklad för ett annat syfte än för utredning av avverkningsärenden. När den används i ärendehanteringen kan det därför leda till att ärenden inte alltid utreds i rätt omfattning och ibland inte tillräckligt skyndsamt”

 

OFRIVILLIG GARANT

Skogsstyrelsen säger sig också ha blivit en ofrivilligt garant för certifierade aktörers åtaganden om att undanta områden med höga naturvärden från skogsbruk.

”Skogsstyrelsen bör inte ha rollen att peka ut vilka områden som ska undantas från avverkning, enligt en certifiering som styrs av marknaden”, skriver myndigheten.

Utredningen säger också att Skogsstyrelsen bör bibehålla nyckelbiotopsbegreppet och se till att inventeringsmetoden finns tillgänglig för de intressenter som vill använda den. Exempelvis i samband med områdesskydd och i uppdragsverksamhet.

Viss oklarhet råder dock om när ett eventuellt registreringsstopp i samband med avverkningsanmälningar skulle träda i kraft.  Skogsstyrelsen styrelse kommer visserligen att ge besked i frågan senare i höst.  Samtidigt säger man att det krävs en "utveckling av arbetssätten för att dokumentera miljövärden i samband med avverkningsärenden". De nya arbetssätten  måste vara klara innan registreringarna kan slopas, hävdar Skogsstyrelsen.

 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons
 • Bara el när Jämtkraft röjer

   I Jämtland röjs just nu ledningsgator för första gången helt och hållet med eldrift. Det innebär förstås fördelar för miljön, men kanske framför allt för personalen.
 • Virkesstudion #37 – Vad har hänt under sommaren?

  Kategorier: Virkesstudion #37
  I dagens avsnitt av Virkesstudion sammanfattar Carl Johan Moberg och Per Hedberg den händelserika sommaren.
 • Annons
 • Framtiden enligt Biometria

  På virkesmätningsorganisationen Biometria finns en avdelning för innovation och teknikutveckling som heter Biometria Labs och som nyligen har presenterat sin första trendspaning. 
 • Inget skadestånd för ek utan skönhetsvärde

  Markägare på Gotland kräver 50 000 kronor i skadestånd för att Skogsstyrelsen av misstag fällde en ek. Men tingsrätten säger nej och hävdar att trädet saknade skönhetsvärde.
 • Annons