”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.

Förslaget ingår i en utredning som Skogsstyrelsens styrelse ska ta ställning till under hösten.

Annons
Annons

 I utredningen anges en rad motiv till att man inte vill fortsätta att kombinera nyckelbiotopsregistreringar med avverkningsanmälningar.

”Registreringen sker i dag i samband med Skogsstyrelsens tillsyn och det är problematiskt eftersom tillsynen syftar till att kontrollera om lagen följs. Nyckelbiotopsinventeringen regleras i inte lag. Detta kan därför påverka tilltron till tillsynsverksamheten”,  förklarar Skogsstyrelsen och fortsätter:

”När Skogsstyrelsen hanterar ärenden ska det vara en allsidig utredning och skyndsam handläggning. Nyckelbiotopsmetoden är utvecklad för ett annat syfte än för utredning av avverkningsärenden. När den används i ärendehanteringen kan det därför leda till att ärenden inte alltid utreds i rätt omfattning och ibland inte tillräckligt skyndsamt”

 

OFRIVILLIG GARANT

Skogsstyrelsen säger sig också ha blivit en ofrivilligt garant för certifierade aktörers åtaganden om att undanta områden med höga naturvärden från skogsbruk.

”Skogsstyrelsen bör inte ha rollen att peka ut vilka områden som ska undantas från avverkning, enligt en certifiering som styrs av marknaden”, skriver myndigheten.

Utredningen säger också att Skogsstyrelsen bör bibehålla nyckelbiotopsbegreppet och se till att inventeringsmetoden finns tillgänglig för de intressenter som vill använda den. Exempelvis i samband med områdesskydd och i uppdragsverksamhet.

Viss oklarhet råder dock om när ett eventuellt registreringsstopp i samband med avverkningsanmälningar skulle träda i kraft.  Skogsstyrelsen styrelse kommer visserligen att ge besked i frågan senare i höst.  Samtidigt säger man att det krävs en "utveckling av arbetssätten för att dokumentera miljövärden i samband med avverkningsärenden". De nya arbetssätten  måste vara klara innan registreringarna kan slopas, hävdar Skogsstyrelsen.

 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Skogsfond Baltikum ökar förvärvstakten

  Skogsfond Baltikum expanderar. Just nu pågår en nyemission i syfte att genomföra ytterligare skogsförvärv i Lettland och Litauen.
 • Annons
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Vilt i Skogspodden

  Nu finns avsnitt 68 av Skogspodden ute och där pratas en hel del viltbete och tall.
 • Annons
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Proffskocken bjuder på plättar med drottningsylt och granskott. Foto: Ulla Sundin Beck

  Nyttjar du skogens skafferi?

  Eller hamnar de växter du skördar bara i virkesvältan? Fick du nog av bär- och svampplockning som barn? Eller är skogen ett självklart skafferi som ger dig viltkött, tillbehör och extra smaksättning? Svara på månadens fråga!
 • Annons