”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.

Förslaget ingår i en utredning som Skogsstyrelsens styrelse ska ta ställning till under hösten.

Annons
Annons

 I utredningen anges en rad motiv till att man inte vill fortsätta att kombinera nyckelbiotopsregistreringar med avverkningsanmälningar.

”Registreringen sker i dag i samband med Skogsstyrelsens tillsyn och det är problematiskt eftersom tillsynen syftar till att kontrollera om lagen följs. Nyckelbiotopsinventeringen regleras i inte lag. Detta kan därför påverka tilltron till tillsynsverksamheten”,  förklarar Skogsstyrelsen och fortsätter:

”När Skogsstyrelsen hanterar ärenden ska det vara en allsidig utredning och skyndsam handläggning. Nyckelbiotopsmetoden är utvecklad för ett annat syfte än för utredning av avverkningsärenden. När den används i ärendehanteringen kan det därför leda till att ärenden inte alltid utreds i rätt omfattning och ibland inte tillräckligt skyndsamt”

 

OFRIVILLIG GARANT

Skogsstyrelsen säger sig också ha blivit en ofrivilligt garant för certifierade aktörers åtaganden om att undanta områden med höga naturvärden från skogsbruk.

”Skogsstyrelsen bör inte ha rollen att peka ut vilka områden som ska undantas från avverkning, enligt en certifiering som styrs av marknaden”, skriver myndigheten.

Utredningen säger också att Skogsstyrelsen bör bibehålla nyckelbiotopsbegreppet och se till att inventeringsmetoden finns tillgänglig för de intressenter som vill använda den. Exempelvis i samband med områdesskydd och i uppdragsverksamhet.

Viss oklarhet råder dock om när ett eventuellt registreringsstopp i samband med avverkningsanmälningar skulle träda i kraft.  Skogsstyrelsen styrelse kommer visserligen att ge besked i frågan senare i höst.  Samtidigt säger man att det krävs en "utveckling av arbetssätten för att dokumentera miljövärden i samband med avverkningsärenden". De nya arbetssätten  måste vara klara innan registreringarna kan slopas, hävdar Skogsstyrelsen.

 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Barkborrens framfart inte reservatens fel”

  DEBATT. Det är olyckligt att barkborrens framfart skylls på naturreservaten. 97 procent av skogen där barkborrarna trivs ligger utanför reservaten, skriver Göran Rune, Skogsstyrelsen, och Claes Svedlindh, Naturvårdsverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #21 - Kompetensförsörjning

  Hur lockar vi unga till branschen? Det är frågan som Virkesstudion diskuterar i sitt senaste avsnitt. 
 • ”Vi tar avstånd från sexistisk marknadsföring”

  Kategorier: jämställdhet, sexism
  DEBATT. Svensk skogsnäring tar starkt avstånd från marknadsföring av skogsmaskiner med lättklädda kvinnor, skriver flera chefer i ett gemensamt uttalande.
 • Annons
 • Carl-Philip Sandberg

  Litet kliv från maskin till inköp

  SPÅRBYTE. Variationen är charmen med jobbet, tycker Carl-Philip Sandberg som för ett och ett halvt år sedan tog klivet från skogsmaskinförare till inköpare hos Sydved. 
 • Här testas 90-tonnare

  Sveaskog och Volvo Lastvagnar testar nu timmertransporter på upp till 90 ton. .
 • Annons