Slipp dubbskador

6 december 2006 Dubbskador i virket är ett komplext problem och det finns ingen enkel lösning. De elva matarhjul som jag undersökt ger en acceptabel nivå under rätt förutsättningar. Det gäller att arbeta aktivt med tryckinställningar, knivar och körsätt, säger Marie Jonsson, Skogforsk.

Slipp dubbskador

Undersökningen begränsades till de vanligaste matarhjulen på marknaden. De elva utvalda ger ett tvärsnitt av olika lösningar på dubb och material:
• Mense — stålhjul med ellipsdubb;
• Moipu — Plattor med gummibussningar under;
• Logmax — ”flexhjul”, plattor med gummibussning under;
• Rottne — stålhjul med ellipsdubb;
• Ponsse — ”Klapperhjul”, plattor med gummibussning under;
• Ponsse — ”piggvals”, stålhjul med ellipsdubb
• John Deere — stålhjul med elipsdubbar ordnade i V-profil och ”klack” mellan dubbarna;
• Tirecohjul — gummihjul med slirskydd i form av kedjor;
• Gamla Finnskogsvalsen — stålhjul med ellipsdubb;
• Nya Finnskogsvalsen — stålhjul med avrundad dubb;
• Nya Mense — nya stålhjulet med ellipsdubb och klack mellan dubbarna.

Inga stora skadedjup
Valet mellan stålvals och gummihjul är för entreprenören ett val mellan hög produktivitet och låg underhållskostnad, kontra skadefri matning och inga värdeavdrag. Det finns inga siffror på skillnaden i produktivitet mellan de två hjultyperna gummi och stål. Det framgår av Marie Jonssons arbetsrapport ”Kartläggning av dubbskador”, Skogforsk 602/2005. Mycket tyder på att Nya Finnskogsvalsen och Nya Mense kommer att bli vanligare i framtiden eftersom de representerar en del nytänkande inom området.
Majoriteten av matarvalsarna i undersökningen resulterade i skador motsvarande de lägre skadeklasserna. Ingen av valsarna visade på skadedjup över 8 millimeter.

Kunskapsglapp för att minska skador
— Det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter hos matarhjulen när det gäller att reducera dubbskadorna. Kunskapsglappet i övergången från gummihjul till stålvalsar bör överbryggas. Att använda maskinens möjlighet till automatisk tryckinställning kan minska skadan betydligt. Rutinerna för stickprov och virkesmätning bör ses över, skriver Marie Jonsson och drar följande slutsats:
— Matarvalsarna på marknaden behöver inte resultera i dubbskador som ger värdeavdrag på virket. De flesta är inte medvetna om vilka enkla grepp som kan reducera skadedjupet.

Rapporten avslutas med en mycket relevant fråga: Hur påverkas egentligen slutprodukten av dubbskadorna?
I en studie utförd av Södra sågades 100 granstockar med skadedjup över 5 millimeter för att kontrollera hur många av de färdiga brädorna som bar spår av matarhjulen. Av de 196 brädorna som blev resultatet, uppvisade 24 spår av matarhjulsskador. Endast 1 (!) procent av brädorna var så skadade att de inte var säljbara utan avkap.

Text: Lars Davner

Tips&Råd: Så minskar du dubbskadorna»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb