Släpp fram björkarna i granskogen

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Björk- och granplantor.
Här i Husjönäs i Kronoberg har man röjt fram gran och tall ur ett blandbestånd, men även sparat vårtbjörk i luckorna. Exemplet ingår inte i forskningsprojektet i artikeln. Foto: Le Carlsson/SKOGENbild
BLANDSKOG. Självföryngrad björk kan göra stor nytta utan att konkurrera med de planterade granarna. Det visar forskning från SLU.
Du läser nu ett smakprov. Läs hela artikeln i SKOGEN 8/2020.
SKOGEN finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer»

Emma HolmströmDen artrika blandskogen gynnar barkborrens fiender, säger Emma Holmström.Emma Holmström, forskare på SLU, leder ett projekt där man studerar nyttan med att gynna självföryngrad björk i barrskog. Nyttan kan vara rekreation i kombination med produktion och biodiversitet.
– Tidigare var självföryngrade björkar ofta svåra konkurrenter till de planterade granarna, men så ser det inte alltid ut i dag, säger hon. 
I projektet har man gjort försök bland annat på Gudrunhyggen, och där blir björken sällan överståndare till den planterade granen. I stället är trädslagen ofta i samma höjdskikt i röjningsskedet. 
– Förklaringen är att förädlade granplantor och bra markberedning ger granen ett försprång, medan betestrycket håller björken nere. Gran och björk är ofta i samma skikt här i södra Sverige. 

Annons
Annons

Forskningsresultaten visar att självföryngrad björk ökar nyttan i granskogen. Självföryngrad björk skulle kunna användas mer i planeringen av den nya skogen om markägaren har bra prognos på hur mycket björk som kan komma på hygget. Då blir det lättare att variera och ståndortsanpassa, och man kan planera var och hur tätt man ska markbereda och plantera. 
SLU-forskarna har gjort en modell som prognostiserar björkuppslaget. Den utgår från björken i landskapet runt omkring och bygger på avståndet till frökällan, markfuktigheten och storleken på hygget. 

Markfuktigheten är en viktig parameter. Björk gror lättare på fuktigare mark, men det är svårt att markbereda där. Markberedningen är viktig – ju mer blottad mineraljord, desto större björkföryngring. 
Är man säker på att få in björk kan man planera för blandskog redan vid planteringen och sätta färre granar. Björken kommer av sig själv i luckor i granplanteringen och det finns olika sätt att jobba med den.
– Man kan göra grupper eller partier på de ställen den går bättre än granen. Man kan forma grupperna och styra vilka björkar som ska vara kvar genom röjning och gallring. Det ger varierade bestånd och anpassad föryngring, säger Emma Holmström. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 8/2020

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Forskningssatsning på barrblandskog

  Klimatförändringarna gör att det behövs ett större inslag av tall i granskogen. Det anser Södra som finansierar en doktorandtjänst om barrblandskogar tillsammans med SLU.
 • Annons
 • Brandberedskap stärks med fler helikoptrar

  Kategorier: skogsbränder, brandflyg, MSB
  Sedan i onsdags är fyra flygplan och tio helikoptrar i beredskap för att släcka bränder i Norrland som drabbats särskilt hårt. Nu ökar brandrisken även på annat håll och fler helikoptrar sätts i beredskap.
 • Så ska självverksamma jobba säkrare

  Skogsägarnas forskningsfond ger 1,3 miljoner till ett projekt som ska utveckla metoder och säkerhet för självverksamma skogsägare.
 • Annons
 • "Vi känner försmak av en grön supercykel"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Carl Olén
  Dryga tusenlappen per kubiken grantimmer kan bli det nya normala. Det finns tecken på det, skriver Carl Olén, Skogsfond Baltikum, i sin krönika.
 • Trävaror ger Södra ett jättelyft

  Södra visar ett urstarkt första halvår. Resultatet steg med en bra bit över 300 procent jämfört med samma period i fjol.
 • Annons