Slaget om skogen fälls för sakfel

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Slaget om skogen
SVT:s programserie Slaget om skogen har fällts av Granskningsnämnden för sakfel. SVT frias dock från anklagelser om bristande opartiskhet.
Serien, som sändes i Vetenskapens värld 2021, fick flera anmälningar på sig. Bland annat ansågs den strida mot kravet på opartiskhet och anklagades för att presentera missvisande fakta.
Tre påståenden som gjordes i serien, bland annat genom grafer, har nu fällts för sakfel.
Granskningsnämnden anser att det var fel att redovisa avverkningsbar skog utan att räkna in de äldsta skogarna. 
Att använda ordet naturskog istället för kontinuitetsskogsbruk anser nämnden vara missvisande. 
I ett inslag påstods att EU anser att 30 procent av skogen ska skyddas när det i själva verket handlar om att 30 procent av naturen ska skyddas, påpekar Granskningsnämnden.
Några som lovordar granskningen är LRF Skogsägarna. När Slaget om skogen sändes hörde rekordmånga medlemmar av sig. De kände sig missförstådda och orepresenterade. De tyckte att serien inte representerade familjeskogsbruket och att skogsbruk överhuvudtaget beskrevs på ett felaktigt sätt.
– I en så omdebatterad fråga som skogen är det särskilt viktigt att rätt fakta används. Därför är det särskilt viktigt att granskningsnämnden nu klargjorde att programmet inte levde upp till kravet på saklighet i flera inslag, säger Magnus Kindbom, chef för LRF Skogsägarna, i ett pressmeddelande.
Programserien frias dock från anklagelser om att inte leva upp till opartiskhet samt i huvudsak i fråga om saklighet,  enligt ett pressmeddelande fån Myndigheten för press, radio och tv.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons