Skövling är lönsammare

19 februari 2009 Amazonas regnskogar ger många nyttigheter. Men det ger mer pengar att avverka och odla sojabönor. Det konstaterar WWF i rapporten "Keeping the Amazon forests standing: a matter of values".

Den orörda skogens värde för erosionsskydd har beräknats till 2000 kronor per hektar skog och år. Insekternas naturliga spridning av pollen från kaffeodlingar har enligt forskarnas beräkningsmodeller fått en prislapp på cirka 400 kronor per hektar och år. Honung, frukter och svampar från regnskogen betingar ett värde på 400 – 900 kronor medan priset på ekoturism beräknas till 25 – 60 kronor.

Det ska jämföras med boskapsuppfödning som bara ger 1200 kronor per hektar och år. Men även med odling av sojabönor där markvärdet blir 5000 kronor per hektar och år. De ekonomiska drivkrafterna arbetar alltså för skövling.

– Men då ska man samtidigt komma ihåg att skövlingen och uppodlingen av Amazonas frigör enorma mängder koldioxid varje år, säger Allan Carlson, tropikexpert på Världsnaturfonden WWF.

Han vill att den bundna koldioxiden ska få en prislapp inom REDD, de internationella försöken att motverka koldioxidutsläpp från avskogning.

— Finansieringsmekanismerna bakom REDD-initiativet inbegriper stora finansiella flöden att investera i skogskydd och ett uthålligt skogsbruk i tropikerna. Detta initiativ skulle också kunna gynna en fattig landsbygdsbefolkning i Amazonas, menar Allan Carlson.

BE

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb