Skotrar ödelade Åkes ungskog

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Djupa spår över plantor efter skoter i snö.
Spåren avslöjar hänsynslös ­offpist-körning i ungskogen.
Snöskoteråkning i plant- och ungskog är ett ökande problem, enligt Skogsstyrelsen. Åke Eriksson har drabbats av omfattande skador på flera hektar nyplanterad skog.

Åke ErikssonÅke Erikssons ung­skogar har förstörts av extremåkning med snöskoter.

Annons
Annons

När lantbrukaren Åke Eriksson i Skärvången i Jämtland besökte sin fäbodvall fick han en chock. Flera hektar av den nyplante­rade skogen var skövlad av ­skoteråkare.

– De har bara blåst förbi förbudsskyltarna, plöjt djupa spår i snön, snurrat runt i plantskogen och hoppat över ojämnheter i terrängen. De måste ha varit där en bra stund för att åstadkomma sådan skada, konstaterar han.

Under 25 år upplät Åke sin skogsmark för snöskoterkörning längs en markerad led, men för fem år sedan tröttnade han på buskörning. Att stänga leden hjälpte dock inte. Hans ung­skogsytor fortsatte vara tummelplatser för skoterförare. På vårvintern i år har mängder av skogsplantor och ung­skog under snötäcket knäckts.

– Nu måste vi som äger markerna säga ifrån! Skoter­marodörerna kan inte få fort­sätta att köra på hyggen och förstöra plantor. Skogsbruket är en viktig del av mitt företag och det är skoterförarens förbannade skyldighet att ta reda på var man kan köra utan att skada något som ingår i företaget.

Planta i djupa skoterspår.Åke Eriksson är själv snö­skoterägare och understryker att skoter­åkning är viktigt för turismen och bra ur näringslivssynpunkt, men det finns en baksida och det är enligt honom de tillfälliga besökarna.
– Jag får en känsla av att vissa överhuvud­taget inte reflekterar över att skogsmarken har en ägare. De ser öppna ­hyggen som lekplatser. Det är dem vi måste komma åt, de ­förstör för andra, säger Åke Eriksson som har säkrat spår och polisanmält händelsen.

På många håll gör fritidshus­exploateringen att trycket från allt fler skoteråkare ökar kraftigt i stora områden. Att införa totalförbud inom stora områden har diskuterats, men Åke tycker inte att det är någon framkomlig väg att lösa problemet.

– När det handlar om körning utanför markerade leder måste i stället terrängkörningslagen skärpas. Dagens lagstiftning möjliggör ju körning på annans mark om den är snötäckt. Som enskild markägare är man därför totalt maktlös om man för­söker säga till eller styra åkningen till en markerad led.

Åke Eriksson  räknar med att få plan­tera om hygget efter skoteråkarnas framfart.
– Och vad jag vet har ingen skoterförare hittills tvingats betala för skador man orsakat.

Vad säger lagen?
Terrängkörning på annans mark kan vara tillåtet utan mark­ägarens tillstånd om man inte kör på barmark, snötäckt mark med plant- eller ungskog eller snötäckt jordbruksmark samt om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken. (1§ Terrängkörnings­lagen)
Enligt Naturvårdsverkets handbok ”Terrängkörning” ger allemansrätten inte rätt att ­färdas med motordrivet fordon på annans mark.

SKOGEN 4/2016

 

Publicerad:
Bild för Per Ericsson
Per Ericsson
Frilansjournalist
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons