Skotarmarknad backar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Medan färre tunga maskiner registreras så blir de lätta. beståndsågende maskinerna, som Malwa 560F, fler.
Trots att avverkningarna ligger på höga nivåer minskar registreringarna av nya skotare med lastvikter över åtta ton. De lättare skotarna, däremot, blir fler, enligt Skogsforum.

Under 2018 har endast 274 skotare registrerats vilket är en minskning med 17 procent jämfört med  året innan. Det gör fjolåret till ett bottenår för skotarförsäljning i Sverige under 2000-talet. Statistiken gäller skotare med lastvikter över åtta ton, det vill säga de flesta skogsmaskiner som säljs i Sverige.

Annons
Annons

Skogsforum.se, som sammanställt uppgifterna,  gör dock inte tolkningen att luften har gått ur den svenska skogsmaskinmarknaden. De anser att minskningen beror på att tillverkarna har leveransproblem.

Den nordiska typen av skotare och skördare, så kallade CTL-maskiner, vinner marknadsandelar i hela världen, enligt Torbjörn Johnsen på Skogsforum.

Den totala världsmarknaden har på relativt kort tid gått från 3000 nya maskiner per år till 4000. De flesta tillverkade i Finland eller Sverige. Ryssland gick i fjol om Sverige som den enskilt största marknaden för CTL-maskiner.

Men de nordiska skogsmaskintillverkarna måste konkurrera med andra branscher om maskinkomponenter som behövs vid tillverkningen. Samma komponenter används nämligen i bygg- och anläggningsmaskiner. Alla dessa maskinsegment har haft stor efterfrågan under senare år vilket begränsar tillgången på vissa kritiska transmissions- och hydraulikkomponenter.

- I Sverige får skogsentreprenörer som vill byta till en ny maskin vänta i sex till åtta månader idag. För vissa modeller ännu längre.. Det innebär att registreringsstatistiken för 2018 mer speglar de olika tillverkarnas förmåga att leverera och hur de prioriterat den svenska marknaden än vad kunderna egentligen efterfrågar, säger Torbjörn Johnsen.

Samtidigt som registreringen av skotare med lastvikter över åtta ton minskar så ökar registreringen av de mindre, beståndsgående skotarna, rapporterar Skogsforum.

 

 

Publicerad:
 • Skogspris till Kerstin Ekman

  Författaren Kerstin Ekman har utsetts av Föreningen Skogen till årets mottagare av Greve Carl Bernadottes skogspris. ”Hennes författarskap ger ovärderlig inspiration till vårdandet av skogens kulturella, sociala, andliga och biologiska värden”, säger föreningens generalsekreterare Bengt Ek.
 • Annons
 • Belönas för uppsving för trähusbyggande

  Utvecklingen av korslimmat massivträ har gett byggandet av höga trähus ett uppsving världen över. Nu belönas Gerhard Schickhofer från Österrike, som drivit på utvecklingen, med Marcus Wallenbergpriset 2019.
 • Färre skador på fornlämningar

  Utbildning har gjort att skador på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruk minskar kraftigt.
 • Annons
 • Tusentals bihotell i Södras skogar

  Kategorier: naturvård, Skogsvård, Södra
  För att öka mångfalden i naturen placerar Södra ut 5 500 bihotell i medlemmarnas skogar och trädgårdar. Hotellen riktar sig till målgruppen solitärbin och Södra hoppas på gäster redan i vår.
 • ”Tusen klassrum i skogen”.

  I dag på den Internationella skogsdagen uppmärksammar FN-organet Svenska FAO-kommittén bland annat  Skogen i Skolans verksamhet med tusen klassrum i de svenska skogarna.
 • Annons