Skotarmarknad backar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Medan färre tunga maskiner registreras så blir de lätta. beståndsågende maskinerna, som Malwa 560F, fler.
Trots att avverkningarna ligger på höga nivåer minskar registreringarna av nya skotare med lastvikter över åtta ton. De lättare skotarna, däremot, blir fler, enligt Skogsforum.

Under 2018 har endast 274 skotare registrerats vilket är en minskning med 17 procent jämfört med  året innan. Det gör fjolåret till ett bottenår för skotarförsäljning i Sverige under 2000-talet. Statistiken gäller skotare med lastvikter över åtta ton, det vill säga de flesta skogsmaskiner som säljs i Sverige.

Annons
Annons

Skogsforum.se, som sammanställt uppgifterna,  gör dock inte tolkningen att luften har gått ur den svenska skogsmaskinmarknaden. De anser att minskningen beror på att tillverkarna har leveransproblem.

Den nordiska typen av skotare och skördare, så kallade CTL-maskiner, vinner marknadsandelar i hela världen, enligt Torbjörn Johnsen på Skogsforum.

Den totala världsmarknaden har på relativt kort tid gått från 3000 nya maskiner per år till 4000. De flesta tillverkade i Finland eller Sverige. Ryssland gick i fjol om Sverige som den enskilt största marknaden för CTL-maskiner.

Men de nordiska skogsmaskintillverkarna måste konkurrera med andra branscher om maskinkomponenter som behövs vid tillverkningen. Samma komponenter används nämligen i bygg- och anläggningsmaskiner. Alla dessa maskinsegment har haft stor efterfrågan under senare år vilket begränsar tillgången på vissa kritiska transmissions- och hydraulikkomponenter.

- I Sverige får skogsentreprenörer som vill byta till en ny maskin vänta i sex till åtta månader idag. För vissa modeller ännu längre.. Det innebär att registreringsstatistiken för 2018 mer speglar de olika tillverkarnas förmåga att leverera och hur de prioriterat den svenska marknaden än vad kunderna egentligen efterfrågar, säger Torbjörn Johnsen.

Samtidigt som registreringen av skotare med lastvikter över åtta ton minskar så ökar registreringen av de mindre, beståndsgående skotarna, rapporterar Skogsforum.

 

 

Publicerad:
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • Annons
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • Annons
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Nya kriterier för nyckelbiotoper i nordväst

  Skogsstyrelsen har beslutat att det ska ställas högre krav än tidigare för att ett skogsområde ska klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige.
 • Annons