"Sköt skogen klimatsmart"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Efter sommarens extremväder kan skogsägarfamiljer som tänker på sina barns framtid ­fundera på vad som kan göras för klimatet. Det finns fantastiska möjligheter, säger Jan Falck som är universitetslektor vid SLU.

– Klokt skött skog minskar hastigheten på klimatförsämringen genom att träden binder in koldioxid ur atmosfären i trädens stammar, ­grenar och rötter. För att binda mycket kol ska man sträva efter att ha varje kvadratmeter på fastigheten täckt av skog med god tillväxt.

Annons
Annons

Väl skött skog kan öka med i snitt fem kubikmeter stamved per år och hektar, enligt honom.
– På tio år blir det alltså 50 kubikmeter ny ved som binder kol på varje hektar. Med tanke på att privatskogsägarnas skogklädda yta är mer än 13 miljoner hektar blir det en hel del. Och då ska man ha i åtanke att i Götaland är den årliga inbindningen av kol dubbelt så stor.

Det finns en del enkla tips för den klimatsmarte skogsägaren, enligt Jan Falck.
– Ta upp kalhyggen så sällan som möjligt. Det är viktigt att inte sänka omloppshastigheten på fastigheten. Kalhyggen återför kol till atmosfären när humustäcke och bärris förmultnar. En vanlig och väl vald takt är att slutavverka en procent av skogsskiftet per år, eller tio procent under varje tioårsperiod på små gårdar. Då blir omloppstiden hundra år. Det är viktigt att träden får bli grova och värdefulla så att de kan förädlas till långlivade slutprodukter. 

Samtidigt behövs skoglig råvara för att ­ersätta mineralolja, kol och gas vid energi- och kemikalieproduktion.
– Man ska därför gallra och slutavverka ofta, men inte med stora hyggen!
Och kom också ihåg: Att inte sköta sin skog alls är ett dåligt alternativ.

Jan FalckJan Falck,
universitetslektor SLU
Klimatsmart skötsel bör också omfatta intensivare föryngringsåtgärder med tätare ungskogar och introduktion av snabbväxande trädslag som björk och hybridasp.
– Klimatfrågan är global och Sverige kan vara ett föredöme. I Kina sägs 230 miljoner nya skogsägare få egen skog att sköta.

Berättat för Karin Lepikko

SKOGEN 11/2018

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons