Skogvårdslag förstärker konflikt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsvårdslagen sammanblandar de allmänna intressena av skogsproduktion och rennäringen med äganderätten och renskötselrätten, hävdar Malin Brännström. Foto: Matts Bildström, SKOGEN-bild.
DEBATT Skogsvårdslagstiftningens brister gör att konflikten mellan renskötsel och skogsbruk förstärks. Det finns inga tydliga bestämmelser för hänsyn eller kompensation för skada. Det skriver Malin Brännström, Juridiska institutionen vid Umeå universitet, i Altinget.

Skogsbruk och renskötsel bedrivs på samma skogsmark med stöd av äganderätten och renskötselrätten.

Annons
Annons

Detta parallella bruk har lett till en tydlig intressekonflikt som regleras främst genom skogsvårdslagen.

Men lagen sammanblandar de allmänna intressena av skogsproduktion och rennäringen med äganderätten och renskötselrätten. Detta är inte förenligt med det konstitutionella egendomsskyddet och leder till problem i Skogsstyrelsens tillämpning.

Det krävs att det införs bestämmelser om hänsyn och ekonomisk kompensation vid skada. Utöver detta måste fastighetsägaren och renskötselrättshavaren kunna få sin rätt prövad i domstol.

Mitt förslag är därför att det bör upprättas en särskild instans, med kompetens om skogsbruk och renskötsel, som kan pröva uppkomna tvister. Denna typ av förändringar krävs även för att egendomsskyddet i regeringsformen ska respekteras, skriver Malin Brännström.

Läs artikeln i Altinget

 

 

 

 

Opinion
Publicerad:
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons