Skogsutredningen begär förlängning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsutredningen behöver mer tid, anser utredaren Agneta Ögren i en skrivelse till miljödepartementet.

Istället för att lämna in ett slutbetänkande den första juli i år vill hon att regeringen skjuter fram slutdatumet ett helt år.

Annons
Annons

”Vi vill ha en reaktion från departementet. Vi har begärt ett års förlängd tid och det är alltid lättare att göra ett utredningsarbete i ett svep. Ett annat alternativ är att vi går fram med ett delbetänkande till sommaren och sen får tid på oss att göra ett bra jobb med resten”, säger Agneta Ögren till Altinget.

Utredningen har redan ett pressat arbete som ytterligare försvåras av en rad faktorer. Agneta Ögren nämner coronautbrottet samt att regeringen inte fått en utredning av artskyddsförordningen på plats. Det innebär uteblivna samordningsvinster.

Dessutom prövas just nu flera, för utredningen aktuella, frågor i domstol. Det handlar exempelvis om ersättningsrätten vid nekad avverkning i fjällnära skog samt om Skogsstyrelsen registrering av nyckelbiotoper är laglig. Med nuvarande tidsgräns är risken att de rättsliga förutsättningarna förändras efter att utredningen lagt sina förslag.

Skogsutredningen fick dessutom merjobb när den klimatpolitiska vägvalsutredningen avstod från att lämna förslag på åtgärder för att öka kolsänkan i skogen. De hänvisade istället till att det delvis ingick i skogsutredningens uppdrag. 

Vidare skulle man behöva avvakta för att se vad omförhandlingen av FN:s konvention om biologisk mångfald, som görs i år, kommer att innebära för Sveriges del.

 

 

Publicerad:
 • Nu släpps digitala skogslektioner

  Nu är det premiär för Skogen i Skolans digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling. Lektionerna riktar sig även till klasser som inte har en skog runt knuten.
 • Annons
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Annons
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Annons