Skogsutredningen begär förlängning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsutredningen behöver mer tid, anser utredaren Agneta Ögren i en skrivelse till miljödepartementet.

Istället för att lämna in ett slutbetänkande den första juli i år vill hon att regeringen skjuter fram slutdatumet ett helt år.

Annons
Annons

”Vi vill ha en reaktion från departementet. Vi har begärt ett års förlängd tid och det är alltid lättare att göra ett utredningsarbete i ett svep. Ett annat alternativ är att vi går fram med ett delbetänkande till sommaren och sen får tid på oss att göra ett bra jobb med resten”, säger Agneta Ögren till Altinget.

Utredningen har redan ett pressat arbete som ytterligare försvåras av en rad faktorer. Agneta Ögren nämner coronautbrottet samt att regeringen inte fått en utredning av artskyddsförordningen på plats. Det innebär uteblivna samordningsvinster.

Dessutom prövas just nu flera, för utredningen aktuella, frågor i domstol. Det handlar exempelvis om ersättningsrätten vid nekad avverkning i fjällnära skog samt om Skogsstyrelsen registrering av nyckelbiotoper är laglig. Med nuvarande tidsgräns är risken att de rättsliga förutsättningarna förändras efter att utredningen lagt sina förslag.

Skogsutredningen fick dessutom merjobb när den klimatpolitiska vägvalsutredningen avstod från att lämna förslag på åtgärder för att öka kolsänkan i skogen. De hänvisade istället till att det delvis ingick i skogsutredningens uppdrag. 

Vidare skulle man behöva avvakta för att se vad omförhandlingen av FN:s konvention om biologisk mångfald, som görs i år, kommer att innebära för Sveriges del.

 

 

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons