Skogsutredningen begär förlängning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsutredningen behöver mer tid, anser utredaren Agneta Ögren i en skrivelse till miljödepartementet.

Istället för att lämna in ett slutbetänkande den första juli i år vill hon att regeringen skjuter fram slutdatumet ett helt år.

Annons
Annons

”Vi vill ha en reaktion från departementet. Vi har begärt ett års förlängd tid och det är alltid lättare att göra ett utredningsarbete i ett svep. Ett annat alternativ är att vi går fram med ett delbetänkande till sommaren och sen får tid på oss att göra ett bra jobb med resten”, säger Agneta Ögren till Altinget.

Utredningen har redan ett pressat arbete som ytterligare försvåras av en rad faktorer. Agneta Ögren nämner coronautbrottet samt att regeringen inte fått en utredning av artskyddsförordningen på plats. Det innebär uteblivna samordningsvinster.

Dessutom prövas just nu flera, för utredningen aktuella, frågor i domstol. Det handlar exempelvis om ersättningsrätten vid nekad avverkning i fjällnära skog samt om Skogsstyrelsen registrering av nyckelbiotoper är laglig. Med nuvarande tidsgräns är risken att de rättsliga förutsättningarna förändras efter att utredningen lagt sina förslag.

Skogsutredningen fick dessutom merjobb när den klimatpolitiska vägvalsutredningen avstod från att lämna förslag på åtgärder för att öka kolsänkan i skogen. De hänvisade istället till att det delvis ingick i skogsutredningens uppdrag. 

Vidare skulle man behöva avvakta för att se vad omförhandlingen av FN:s konvention om biologisk mångfald, som görs i år, kommer att innebära för Sveriges del.

 

 

Publicerad:
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Forskning gör träskivor vänligare och tåligare

  Två projekt vid Linneuniversitet ska göra träfiberskivor mer miljövänliga och återvinningsbara. Dessutom ska de stå emot väta bättre.
 • Annons
 • Skogsfond Baltikum ökar förvärvstakten

  Skogsfond Baltikum expanderar. Just nu pågår en nyemission i syfte att genomföra ytterligare skogsförvärv i Lettland och Litauen.
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Annons