Skogsträff för kvinnor: ”Vi ser ett behov”

4 april 2019 HALLÅ DÄR Skogsstyrelsen anordnar särskilda skogsträffar för kvinnor på flera ställen i landet. Varför då, skogskonsulent Kristina Nilsson?

Skogsstyrelsen har regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för en jämställd skogssektor. Att möta och stötta kvinnliga skogsägare är ett sätt. Skånedistriktet bjöd i mars in till en skogsträff för kvinnor om ädellövskogsbruk och hyggesfritt skogsbruk. Kontaktperson är Kristina Nilsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Skånes distrikt.

Kristina NilssonKristina NilssonÄr det någon skillnad på upplägg om man kommer på en skogsträff för kvinnor eller en skogsträff för alla? 
– Nej, det är det inte. Vi ska skapa en möjlighet för kvinnliga skogsägare att känna sig trygga, våga fråga och ta plats. Träffarna har annars samma innehåll, oavsett vem som kommer. Många uppskattar också att träffa andra kvinnor som är skogsägare.

Hur informerar ni om träffen?
– Brev med inbjudan till hela vårens program har gått ut till skogsägare i vårt område, oavsett kön. Urvalet bygger på att man äger skog i Sverige och bor i Skåne, och om man är två ägare får båda samma inbjudan. Dessutom finns det information på Facebook, och Skogsstyrelsens hemsida. Den som har anmält sig till vårt lokala informationsbrev Lokalnytt får också ett mejl.

Hur har ni tänkt om träffens innehåll?
– Produktionsfrågor kring ädellöv är alltid viktigt i ­Skåne, eftersom en stor del av Sveriges ädellövskog finns här. Och hyggesfritt skogsbruk är en del av rådgivningskampanjen Skog med variation som Skogs­styrelsen har jobbat med i några år.
– Vi tar bland annat upp olika skötselmetoders för- och nackdelar, självföryngring av bok och plantering av ek i hägn, teori om ­hyggesfritt, historik och nuläge och praktiska exempel i skogen. Men vi har bara en eftermiddag, så tiden medger inte någon större fördjupning.  

Finns det verkligen fortfarande ett behov av särskilda träffar för kvinnor?
– Tyvärr verkar det så. ­Cirka fyrtio procent av de privata skogsägarna är kvinnor, men på skogsträffar och andra arrangemang är det betydligt färre kvinnor än män som deltar. Men Skåne är nog inte det värsta geo­grafiska området. Här är många kvinnor anställda inom skogsbranschen, både på Skogsstyrelsen och som skogliga tjänstemän inom skogsbolagen. 
– Målet är att sådana här träffar inte ska behövas på sikt, men än så länge ser vi ett behov.

SKOGEN 3/2019

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb