”Skogstjänstemännen har inte läst statistiken”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Enligt Naturvårdsverkets statistik är Sveriges totala koldioxidutsläpp ungefär 54 miljoner ton per år. Det bör vägas mot den svenska skogen som under ett år äter upp 45 miljoner ton koldioxid. Och det är ung växande skog som äter mest. De tjänstemän hos Skogsstyrelsen som allt oftare stoppar avverkningar av miljöskäl agerar alltså mot miljöns bästa. Det hävdar Östersunds-Posten i en ledare.

Det är viktigt att påpeka: Skogsstyrelsen har historiskt haft en mycket god relation till svenska skogsägare. Dessvärre har man på senare år intagit en relation till skogsägare som kretsar kring förbud snarare än rådgivning. Förändringen handlar inte om en ny myndighetslinje. Det är enskilda tjänstemän som har en fundamentalistisk tolkning av regler eller en medveten agenda att stoppa så mycket avverkning som möjligt av miljömässiga skäl – oavsett om skogen är skyddsvärd eller inte.

Annons
Annons

Men Naturvårdsverkets uppgifter från maj 2016 visar att detta agerande mot svenska skogsägare inte bara drabbar deras ekonomi. Det strider mot miljömässiga intressen.

Läs artikeln i Östersunds-Posten

Opinion
Publicerad:
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons