Skogsstyrelsen varnar för tallvedsnematoden

21 augusti 2008 Nu har tallvedsnematoden på nytt hittats i träemballage i Sverige rapporterar Skogsstyrelsen.

Det är en 0,5 — 1 mm lång rundmask som lever i tallens ledningsbanor och stör vattentransporten så att tallen lätt dör av torka. I skogen är det främst medelålders — äldre tallar som drabbas eftersom de sprids med hjälp av tallbocken. Tallvedsnematoden finns i Portugal sedan 1999, men har ännu inte påträffats ute i svensk skog. Det är ytterst viktigt att förhindra spridning till skogen, och därför omfattas tallvedsnematoden av omfattande växtskyddsregler inom hela EU.

Växtskyddsinspektionen gör regelbundna stickprov på emballagevirke, och det är så det aktuella fyndet gjordes. Jordbruksverket har spårat leveranserna till ett 25-tals platser i Sverige och den omedelbara faran är alltså över, men det finns all anledning att vara uppmärksam på träemballage av relativt färskt virke med gnaghål av långhorningar, uppmanar Skogsstyrelsen.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb