Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Högstubbe kvarlämnad för miljöhänsyn. Arkivbild.
Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.

Sedan 2015 använder Skogsstyrelsen ett tillvägagångssätt som bland annat går ut på att inventerare  före avverkningen markerar på en karta vilka områden som bör lämnas kvar av hänsyn till miljövärdena. Två år efter avverkningen återvänder inventerarna för att se om skogsägaren lämnat kvar de ytor som avgränsats på kartan.

Annons
Annons

Nu visar en utvärdering att detta inte ger tillräckligt bra underlag för att kunna användas i den officiella statistiken.

”Det visar sig att när två oberoende inventeringar av samma objekt görs, så stämmer inventerarnas avgränsningar av hänsynsytor inte tillräckligt väl överens. Det är bara omkring 50 procent av den totalt avgränsade ytan som båda pekat ut för hänsyn. Metoden fungerar alltså inte för att på ett repeterbart sätt avgränsa samma ytor. Resultaten blir därmed för osäkra och det går inte att dra några säkra slutsatser av hur bra eller dåligt skogsbruket tar miljöhänsyn och hur detta förändras över tid”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Under året ska därför en ny metod utvecklas, Den kommer sannolikt att bygga på ett stickprov av provytor istället för att, som i dag, avgränsa de områden som bör lämnas.

”Inventerarna har gjort sitt jobb mycket väl, men metoden håller inte för att vi ska få ett resultat vi kan lita på. Naturen låter sig helt enkelt inte inordnas på det här sättet och därför har vi nu inlett arbetet med att hitta en förbättrad metod,” säger Svante Claesson, chef över enheten för statistik och datainsamling.

 

Publicerad:
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons