Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Högstubbe kvarlämnad för miljöhänsyn. Arkivbild.
Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.

Sedan 2015 använder Skogsstyrelsen ett tillvägagångssätt som bland annat går ut på att inventerare  före avverkningen markerar på en karta vilka områden som bör lämnas kvar av hänsyn till miljövärdena. Två år efter avverkningen återvänder inventerarna för att se om skogsägaren lämnat kvar de ytor som avgränsats på kartan.

Annons
Annons

Nu visar en utvärdering att detta inte ger tillräckligt bra underlag för att kunna användas i den officiella statistiken.

”Det visar sig att när två oberoende inventeringar av samma objekt görs, så stämmer inventerarnas avgränsningar av hänsynsytor inte tillräckligt väl överens. Det är bara omkring 50 procent av den totalt avgränsade ytan som båda pekat ut för hänsyn. Metoden fungerar alltså inte för att på ett repeterbart sätt avgränsa samma ytor. Resultaten blir därmed för osäkra och det går inte att dra några säkra slutsatser av hur bra eller dåligt skogsbruket tar miljöhänsyn och hur detta förändras över tid”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Under året ska därför en ny metod utvecklas, Den kommer sannolikt att bygga på ett stickprov av provytor istället för att, som i dag, avgränsa de områden som bör lämnas.

”Inventerarna har gjort sitt jobb mycket väl, men metoden håller inte för att vi ska få ett resultat vi kan lita på. Naturen låter sig helt enkelt inte inordnas på det här sättet och därför har vi nu inlett arbetet med att hitta en förbättrad metod,” säger Svante Claesson, chef över enheten för statistik och datainsamling.

 

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons