Skogsstyrelsen ser över jävsregler

16 maj 2012 I Maciej Zarembas artikelserie om skogsbruk anklagas en tjänsteman på Skogsstyrelsen för jäv. I dag, onsdag, svarar Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman på artikelseriens brett upplagda kritik på DN Debatt. I det aktuella fallet har inget fel begåtts av handläggaren utifrån våra riktlinjer, skriver Stridsman men uppger samtidigt att riktlinjerna ska ses över.

Monika Stridsman invänder i sitt debattsvar också mot felaktiga uppgifter i artikelserien, bland annat den bild som Zaremba förmedlar att det är Skogsstyrelsen som avgör skogspolitiken. En annan invändning gäller rätten att överklaga en anmäld avverkning.

– I en artikel hävdas att Skogsstyrelsens tillstånd för avverkning inte kan överklagas. Men en avverkningsanmälan är just en anmälan, som markägaren enligt skogsvårdslagen är skyldig att göra. Syftet är att vi ska kunna prioritera det mest angelägna och agera för bättre miljöhänsyn och föryngringsåtgärder. Efter sex veckor kan markägaren genomföra det som är planerat om inte vi har gett andra direktiv. Det finns alltså inget beslut som kan överklagas såvida vi inte har hört av oss.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb