Skogsstyrelsen ser över jävsregler

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
I Maciej Zarembas artikelserie om skogsbruk anklagas en tjänsteman på Skogsstyrelsen för jäv. I dag, onsdag, svarar Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman på artikelseriens brett upplagda kritik på DN Debatt. I det aktuella fallet har inget fel begåtts av handläggaren utifrån våra riktlinjer, skriver Stridsman men uppger samtidigt att riktlinjerna ska ses över.

Monika Stridsman invänder i sitt debattsvar också mot felaktiga uppgifter i artikelserien, bland annat den bild som Zaremba förmedlar att det är Skogsstyrelsen som avgör skogspolitiken. En annan invändning gäller rätten att överklaga en anmäld avverkning.

Annons
Annons

- I en artikel hävdas att Skogsstyrelsens tillstånd för avverkning inte kan överklagas. Men en avverkningsanmälan är just en anmälan, som markägaren enligt skogsvårdslagen är skyldig att göra. Syftet är att vi ska kunna prioritera det mest angelägna och agera för bättre miljöhänsyn och föryngringsåtgärder. Efter sex veckor kan markägaren genomföra det som är planerat om inte vi har gett andra direktiv. Det finns alltså inget beslut som kan överklagas såvida vi inte har hört av oss.

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons