Skogsstyrelsen pausar skydd av skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Björn Svensson SKOGENbild.
Skogsstyrelsen pausar arbetet med att formellt skydda skog på grund av en kraftigt minskad budget.

Stoppet gäller från och med januari och innebär att inga nya beslut om biotopskydd eller tecknande av naturvårdsavtal kommer att fattas. Även pågående ärenden påverkas. Orsaken är en kraftigt minskad budget och osäkerhet kring skydd och ersättning i fjällnära skog, uppger Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

– Det är en mycket ovanlig åtgärd, men budgetförutsättningarna är helt enkelt för oklara för att vi ska kunna fortsätta. Vi kan inte formellt skydda skog om vi inte är säkra på att vi har pengarna att ersätta markägarna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsens anslag har minskat från 300 miljoner 2018 till 100 miljoner 2019. Budgeten kan också påverkas av frågan om ersättning i ärenden som rör nekad avverkning i fjällnära skog, en process som just nu pågår i domstol.

Beslutet om stopp för formellt skydd innebär konkret att Skogsstyrelsen:

  •  inte fattar några beslut om nya biotopskydd eller naturvårdsavtal
  • inte tecknar några nya uppdragsavtal om naturvårdande skötsel i de skyddade områden som Skogsstyrelsen ansvarar för.
  • tillsvidare inte handlägger pågående ärenden gällande områdesskydd.

– Vi beklagar att de många markägare som väntar sig ersättningar till följd av pågående ärenden om formella skydd nu behöver vänta ytterligare en tid, i en del fall mer än ett år. Likaså är det trist att behöva bromsa in arbetet med naturvårdande skötsel i de skyddade områdena. Hur länge är oklart, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

 

Publicerad:
  • Skogssektorn vill utveckla skonsam maskin

    Skogssektorn går samman för att utveckla en skogsmaskin som ger mindre markpåverkan och kan köras större delar av året.
  • Annons
  • Gödslad gran växer dubbelt så snabbt

    Genom att gödsla ung granskog kan tillväxten fördubblas. Det gäller, lite förvånande, även landets norra delar, visar ny forskning.
  • Inger Sandström

    Inger vet hur kultur ska vårdas

    SILVERKVIST. Inger Sandström har sitt främsta fritidsintresse som yrke. Hon är arkeolog som bland annat ger råd om kulturlämningar i skogslandskapet.
  • Annons
  • 11 000 skador efter Alfrida

    Stormen Alfrida den 2 januari  orsakade 11 000 skador i Sverige. Cirka 266 miljoner kronor kommer att betalas ut av försäkringsbolagen, enligt statistik från Svensk Försäkring.
  • Rådig timmerbilsförare räddade tvååring

    När timmerbilen inte gick att stanna styrde han över den tvååriga flickan som klarade sig utan skador. Nu prisas föraren för sin insats.
  • Annons