Skogsstyrelsen överklagar domar - igen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto:Mattias Westerberg, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen anser att frågan om ifall nyckelbiotopsregistrering kan betraktas som ett beslut behöver prövas på nytt. Därför gör de en andra överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen.
Bakgrunden är att olika kammarrätter efter prövning har dragit olika slutsatser. Man ser exempelvis helt olika på ifall registreringen kan överklagas av skogsägaren eller ej.
Skogsstyrelsen menar att de inte vet vilken av kammarrättens domar som ska tillämpas. Därför har myndigheten överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som dock nyligen meddelade att de inte ger prövningstillstånd.
Detta beklagas av Skogsstyrelsen I ett pressmeddelande. Myndigheten anser att de behöver vägledning och därför kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen – igen.
 
Kammarrätternas slutsatser:  Kammarrätten i Göteborg anser i sin dom att nyckelbiotopsregistrering inte är ett beslut och därför inte kan överklagas. Men både kammarrätten i Sundsvall respektive Jönköping kommer till motsatt slutsats och anser alltså att registreringen visst är ett beslut som kan överklagas. Kammarrätten i Stockholm går ännu längre och säger att Skogsstyrelsen saknar stöd i rättsordningen för att registrera nyckelbiotoper.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons