Skogsstyrelsen överklagar domar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Per Bergenheim, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen vill få klarhet i hur artskyddsärenden ska hanteras. Därför väljer de att överklaga de så kallade lavskrikedomarna.

– De senaste domarna från mark- och miljödomstolarna om tjäder och lavskrika som rör artskydd och skogsbruk, pekar i olika riktningar. Vi överklagar för att vi behöver få bättre klarhet i hur den här typen av ärenden ska hanteras, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Överklagandet gäller de tre domar där Skogsstyrelsen står fast vid beslutet om begränsningar.

Under sommaren 2016 beslutade Skogsstyrelsen med hänvisning till miljöbalken att säga nej till fem avverkningsanmälningar med motivet att fågelarten lavskrika finns i områdena. Skogsstyrelsen bedömde att lavskrikans bevarandestatus vara hotad om skogen avverkades. Avverkningsanmälningarna omfattade knappt 30 hektar skog.

Besluten var de första i sitt slag som Skogsstyrelsen fattade sedan de och Naturvårdsverket i juni förra året beslutade om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen.

Besluten överklagades av de fem markägarna till Mark- och miljödomstolen i Östersund. I början av oktober upphävde domstolen samtliga beslut med huvudmotivet att det är länsstyrelsen som ska fatta besluten.

”Vi har tidigare också begärt att regeringen utreder artskyddsförordningen så att den blir tillämpbar, effektiv och rättssäker”, skriver Skogsstyrelsen i pressmeddelandet.

 

Publicerad:
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons