Skogsstyrelsen överklagar 33 domar

8 mars Skogsstyrelsen överklagar 33 domar från mark- och miljödomstolen. Domarna rör automatgranskningen av avverkningsanmälningar.

Skogsstyrelsen överklagar 33 domar

.

Motivet är att få vägledning från högre instans, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Domarna som överklagas kommer från de 40 avverkningsärenden som Naturskyddsföreningen inledningsvis överklagade. Sju av dem avgjordes i mark- och miljödomstolen i Vänersborg i december förra året.

Domstolen avvisade då överklagandena med hänvisning till att Skogsstyrelsens automatiska urvalssystemet för avverkningsärenden inte är att se som ett beslut som ska gå att överklaga. 

15 februari kom de övriga 33 domarna från mark- och miljödomstolen i Växjö – och där ansåg man tvärtom att Naturskyddsföreningen har rätt att överklaga. Därmed kunde domstolen också pröva målen.

– Nu har vi sju domar som säger en sak och 33 domar där domstolen gjort en annan bedömning. För att vi ska få tydlig vägledning kring hur vi ska hantera vår tillsyn i skogen och för att skogsägarna ska få veta vad som gäller är det viktigt att vi får en prövning i högre instans, säger Thomas Mårtensson, chef för Skogsstyrelsens tillsynsenhet.

Varje år får Skogsstyrelsen in omkring 65 000 – 70 000 avverkningsanmälningar. Vilka av dessa som ska granskas manuellt väljs ut av ett automatiskt urvalssystem.

I överklagan till Mark- och miljööverdomstolen bestrider Skogsstyrelsen att det automatiska urvalssystemet är ett förvaltningsbeslut och om det ändå skulle vara så, borde det inte vara möjligt att överklaga.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb