Skogsstyrelsen kräver miljöanalys före stubbrytning

12 november 2007 Vi vet för lite för att i stor skala godkänna stubbrytning, anser skogsstyrelsen, som nu kräver att det genomförs en omfattande miljöanalys innan klartecken ges för storskalig brytning.
Miljöanalysen ska göras och bekostas av användaren samt ha inkommit till Skogsstyrelsen senast sex månader innan verksamheten påbörjas.

Skogsstyrelsen kräver miljöanalys före stubbrytning

Det var i somras som Södra, Skogssällskapet, Sveaskog och de privata skogsbolagen skrev till Skogsstyrelsen och deklarerade
att man tänkte börja bryta stubbar som energived. Nu svarar Skogsstyrelsen att skogsbruket först måste göra en miljöanalys innan man i stor skala får starta stubbrytningen.

Mijöanalysen ska bland annat beskriva:

Inverkan på markens kolbalans och flöden av växthusgaser som koldioxid.

Inverkan på markens näringsbalans.

Inverkan på markvegetation.

Inverkan på mykorrizasvampar.

Inverkan på faunan, särskilt insektsfaunan och sorkpopulationen.

Inverkan på rödlistade arter.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb