Skogsstyrelsen i Skåne varslar 500 personer

7 december 2006 Arbetsmarknadsprojektet Gröna Jobb i Skåne riskerar att upphöra helt efter årsskiftet. Skogsstyrelsen har varslat
500 projektdeltagare och arbetsledare inom Gröna Jobb om uppsägning. Orsaken är att Länsarbetsnämnden har sagt upp avtalet med Skogsstyrelsen.

— Vi försöker att hitta nya vägar för finansiering av delar av verksamheten, men tyvärr har vi varit tvungna att varsla till länsarbetsnämnden att Skogsstyrelsen kommer att inleda förhandlingar om uppsägning, säger Charlotta Kabo Stenberg, distriktschef på Skåne sydväst distrikt.

Det stora flertalet som berörs av varslet arbetar med att leta efter kulturmiljölämningar i skogen som en del i Skog och Historia
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb