”Skogsstyrelsen bör slopa nyckelbiotopsbegrepp”

4 september 2019 Skogsstyrelsen överväger att överge nyckelbiotopsbegreppet, enligt en artikel i Altinget.

”Skogsstyrelsen bör slopa nyckelbiotopsbegrepp”

Webbtidningen har tagit del av en intern rapport hos Skogsstyrelsen som argumenterar för att nyckelbiotopsregistreringar vid avverkningsanmälningar bör upphöra.  Ett skäl som anges är att man då skulle kunna skifta fokus från en ständigt pågående nyckelbiotopsdebatt till att arbeta med  att utveckla och bevara naturvärden i skogen.

”I rapporten finns bland annat ett resonemang kring hur myndigheten har fått en ofrivillig roll i skogsbrukets miljöcertifieringar i och med att dessa har kopplats samman med nyckelbiotopsbegreppet” skriver Altinget.

Tanken är dock att inventeringar av naturvärden i skogarna ska fortsätta – men i annan form.  Om nyckelbiotopsregisteringen upphör krävs en utveckling av andra sätt att samla kunskap, påpekar rapportförfattarna.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb