”Skogsstyrelsen bör kunna ta egna beslut”

3 maj 2018 Hos LRF Skogsägarna ”tar man sig för pannan” efter Skogsstyrelsens beslut om att låta domstol se över ersättningsreglerna för skogsägare som nekas avverkning i fjällnära skog, skriver Altinget.

”Skogsstyrelsen bör kunna ta egna beslut”

– Det är ytterst märkligt att den skogliga sektorsmyndigheten inte kan avgöra om det är pågående markanvändning på produktiv skogsmark. Det är självklart för oss, säger LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar.

I och med beslutet väljer Skogsstyrelsens styrelse att följa justitiekansler Anna Skarheds rekommendation. JK anser att pågående markanvändning i fjällnära skog är en juridisk fråga som är omgärdad av osäkerhet och därför bör avgöras av domstol, inte tolkas av myndigheten. Men Sven Erik Hammars anser att Skogsstyrelsen skulle ha klarat av att sätta ner foten på egen hand.

– Nu är det ännu fler enskilda som kommer att hamna i kläm i väntan på domstolsavgöranden.

Sven Erik Hammar på LRF Skogsägarna är överhuvudtaget inte nöjd med hur Skogsstyrelsen har hanterat processen kring ersättning i fjällnära skog.

– Det har varit en ganska rörig hantering där man skyller på varandra. Skogsstyrelsen skyller på Kammarkollegiet och tvärtom. Politiker ställs till ansvar i riksdagen, de i sin tur pekar på myndigheterna, säger han till Altinget.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb