"Skogsstyrelsen bör kunna ta egna beslut"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogen, Föreningen Skogen
Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.
Hos LRF Skogsägarna ”tar man sig för pannan” efter Skogsstyrelsens beslut om att låta domstol se över ersättningsreglerna för skogsägare som nekas avverkning i fjällnära skog, skriver Altinget.

– Det är ytterst märkligt att den skogliga sektorsmyndigheten inte kan avgöra om det är pågående markanvändning på produktiv skogsmark. Det är självklart för oss, säger LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar.

I och med beslutet väljer Skogsstyrelsens styrelse att följa justitiekansler Anna Skarheds rekommendation. JK anser att pågående markanvändning i fjällnära skog är en juridisk fråga som är omgärdad av osäkerhet och därför bör avgöras av domstol, inte tolkas av myndigheten. Men Sven Erik Hammars anser att Skogsstyrelsen skulle ha klarat av att sätta ner foten på egen hand.

– Nu är det ännu fler enskilda som kommer att hamna i kläm i väntan på domstolsavgöranden.

Sven Erik Hammar på LRF Skogsägarna är överhuvudtaget inte nöjd med hur Skogsstyrelsen har hanterat processen kring ersättning i fjällnära skog.

– Det har varit en ganska rörig hantering där man skyller på varandra. Skogsstyrelsen skyller på Kammarkollegiet och tvärtom. Politiker ställs till ansvar i riksdagen, de i sin tur pekar på myndigheterna, säger han till Altinget.

 

Annons
Annons

Publicerad:
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons