"Skogsstyrelsen bör kunna ta egna beslut"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogen, Föreningen Skogen
Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.
Hos LRF Skogsägarna ”tar man sig för pannan” efter Skogsstyrelsens beslut om att låta domstol se över ersättningsreglerna för skogsägare som nekas avverkning i fjällnära skog, skriver Altinget.

– Det är ytterst märkligt att den skogliga sektorsmyndigheten inte kan avgöra om det är pågående markanvändning på produktiv skogsmark. Det är självklart för oss, säger LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar.

I och med beslutet väljer Skogsstyrelsens styrelse att följa justitiekansler Anna Skarheds rekommendation. JK anser att pågående markanvändning i fjällnära skog är en juridisk fråga som är omgärdad av osäkerhet och därför bör avgöras av domstol, inte tolkas av myndigheten. Men Sven Erik Hammars anser att Skogsstyrelsen skulle ha klarat av att sätta ner foten på egen hand.

– Nu är det ännu fler enskilda som kommer att hamna i kläm i väntan på domstolsavgöranden.

Sven Erik Hammar på LRF Skogsägarna är överhuvudtaget inte nöjd med hur Skogsstyrelsen har hanterat processen kring ersättning i fjällnära skog.

– Det har varit en ganska rörig hantering där man skyller på varandra. Skogsstyrelsen skyller på Kammarkollegiet och tvärtom. Politiker ställs till ansvar i riksdagen, de i sin tur pekar på myndigheterna, säger han till Altinget.

 

Annons
Annons

Publicerad:
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons