Skogsskador gör att fler vill avverka

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stormhygge med högstubbar. Arkivbild.
Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 

Därmed fortsätter trenden med ökade anmälningar, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är den högsta marsnoteringen för hela landet på 12 år.

Annons
Annons

Den totala anmälda arealen i hela landet uppgick till 18 103 hektar. Ökningen beror delvis på de omfattande angreppen av granbarkborre i stora delar av Götaland och Svealand. Dessutom påverkar stormarna Alfrida och Jan statistiken, skogsägare gör anmälningar för att kunna ta hand om den skog som drabbats.

Den anmälda arealen ökade i alla landsdelar förutom södra Norrland där den minskade med 24 procent till 3 799 hektar. I norra Norrland var det oförändrat med 2 429 hektar. I Svealand ökade den anmälda arealen med 74 procent och uppgick till 5 266 hektar. Det är den högsta noteringen för mars månad i Svealand sedan 2007. I Götaland var ökningen 29 procent och uppgick till 6 608 hektar.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 16 av 21 län, i flera fall beroende på stormarna. Största ökningen procentuellt var i Örebro län. I Stockholms län, Kalmar och Värmland var ökningen mer än en fördubbling av den anmälda arealen. 

I Jämtlands län minskade den anmälda arealen med 41 procent.

Under årets första kvartal 2019 har det anmälts 25 procent större areal jämfört med samma period förra året.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

 

Publicerad:
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons