Skogsskador gör att fler vill avverka

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stormhygge med högstubbar. Arkivbild.
Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 

Därmed fortsätter trenden med ökade anmälningar, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är den högsta marsnoteringen för hela landet på 12 år.

Annons
Annons

Den totala anmälda arealen i hela landet uppgick till 18 103 hektar. Ökningen beror delvis på de omfattande angreppen av granbarkborre i stora delar av Götaland och Svealand. Dessutom påverkar stormarna Alfrida och Jan statistiken, skogsägare gör anmälningar för att kunna ta hand om den skog som drabbats.

Den anmälda arealen ökade i alla landsdelar förutom södra Norrland där den minskade med 24 procent till 3 799 hektar. I norra Norrland var det oförändrat med 2 429 hektar. I Svealand ökade den anmälda arealen med 74 procent och uppgick till 5 266 hektar. Det är den högsta noteringen för mars månad i Svealand sedan 2007. I Götaland var ökningen 29 procent och uppgick till 6 608 hektar.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 16 av 21 län, i flera fall beroende på stormarna. Största ökningen procentuellt var i Örebro län. I Stockholms län, Kalmar och Värmland var ökningen mer än en fördubbling av den anmälda arealen. 

I Jämtlands län minskade den anmälda arealen med 41 procent.

Under årets första kvartal 2019 har det anmälts 25 procent större areal jämfört med samma period förra året.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

 

Publicerad:
 • "Smart skifte från fossilt till förnybart minskar utsläppen"

  DEBATT. Nej Magnus Nilsson, vattensängsmetaforen för EU:s utsläppshandel stämmer inte. Om utsläppen sjunker i en del av EU så stiger de inte i en annan del, skriver representanter för bland annat akademi och klimatinnovation i en replik.
 • Annons
 • En andra barkborrevåg sveper fram

  Kategorier: granbarkborren
  Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra våg av angrepp sveper över södra och mellersta Sverige, enligt Skogsstyrelsen.
 • Virkesstudion kör igång

  Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
 • Annons
 • "Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar att ett ökat virkesuttag skulle dämpa växthuseffekten, då är man ute på hal is, skriver Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker.
 • Ökat intresse för avverkning i juli

  Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
 • Annons