Skogsskador gör att fler vill avverka

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stormhygge med högstubbar. Arkivbild.
Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 

Därmed fortsätter trenden med ökade anmälningar, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är den högsta marsnoteringen för hela landet på 12 år.

Annons
Annons

Den totala anmälda arealen i hela landet uppgick till 18 103 hektar. Ökningen beror delvis på de omfattande angreppen av granbarkborre i stora delar av Götaland och Svealand. Dessutom påverkar stormarna Alfrida och Jan statistiken, skogsägare gör anmälningar för att kunna ta hand om den skog som drabbats.

Den anmälda arealen ökade i alla landsdelar förutom södra Norrland där den minskade med 24 procent till 3 799 hektar. I norra Norrland var det oförändrat med 2 429 hektar. I Svealand ökade den anmälda arealen med 74 procent och uppgick till 5 266 hektar. Det är den högsta noteringen för mars månad i Svealand sedan 2007. I Götaland var ökningen 29 procent och uppgick till 6 608 hektar.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 16 av 21 län, i flera fall beroende på stormarna. Största ökningen procentuellt var i Örebro län. I Stockholms län, Kalmar och Värmland var ökningen mer än en fördubbling av den anmälda arealen. 

I Jämtlands län minskade den anmälda arealen med 41 procent.

Under årets första kvartal 2019 har det anmälts 25 procent större areal jämfört med samma period förra året.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

 

Publicerad:
 • Ny  skogsägarförening vill bredda brukandet

  Nu bildas en ny skogsägarförening som inte sysslar med virkeshandel. Föreningen skogens mångbruk vill att både produktionsskogar och skyddad skos ska ses som en resurs.
 • Annons
 • Nu svärmar granbarkborren

  Granbarkborren har börjat svärma över hela landet.  Det är nu som skogsägare har möjlighet att begränsa skadorna, enligt Skogsstyrelsen.
 • ”Hållbart skogsbruk är nyckeln till klimatmålen”

  DEBATTT. Vi kan nå klimatmålen, bevara biologisk mångfald och medverka till ett hållbart samhälle. Nyckeln är hållbart brukande av skogarna och Sverige kan tillsammans med andra framstående skogsländer leda utvecklingen, skriver Rolf Björheden och Anders Tosterud.
 • Annons
 • Mellanskog sänker timmerpriser

  Skogsägarföreningen Mellanskog sänker priserna på gran- och talltimmer i flera områden.
 • Thomas Wikström

  På andra sidan bordet

  OMVÄNT. Thomas Wikström har suttit på båda sidor av förhandlingsbordet när skogstjänster ska upphandlas. Det har han nytta av i sitt nya jobb.
 • Annons