Skogssektorn skriver på för lika villkor

10 mars 2021 Nu kan verksamma på arbetsplatser och skolor i skogsnäringen skriva på en avsiktsförklaring för ökad jämställdhet. Initiativtagare är Maria Knutson Wedel, rektor på SLU.

Det har gått tre år sedan #metoo och andra upprop visade att den gröna sektorns arbetsplatser och utbildningar hade långt kvar till jämställdhet. Mycket har gjorts men mycket återstår, enligt Maria Knutson Wedel.

– Alla ska ha lika möjligheter att komma till sin rätt i studier och arbete oavsett vem du är. Det handlar om kön, var du kommer ifrån, vad du tror på och vem du blir kär i. Gröna näringarna har ett framtida stort rekryteringsbehov och vill erbjuda god arbetsmiljö för en mångfald av personer. Det uppnås bättre om vi är flera olika aktörer som jobbar tillsammans med frågan och det är syftet med avsiktsförklaringen, säger hon pressmeddelande från SLU.

Men det är inte bara att skriva på. 

– Alla undertecknarna förbinder sig att arbeta aktivt och praktiskt med jämställdhet och lika villkor, säger Maria Knutson Wedel.

Med den gröna sektorn syftas på  skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel samt fiske och vattenbruk.

Undertecknarna lovar att:

  • Tydligt ta ställning för att en jämlik och jämställd arbets- och studiemiljö är en förutsättning för framgångsrika arbets- och studieresultat.

  • Aktivt verka för att integrera jämställdhetsperspektivet i den ordinarie verksamheten.

  • Aktivt verka för att studeranderepresentanter, medarbetare, förtroendevalda och chefer samarbetar i frågor enligt syftet i avsiktsförklaringen.

  • Genomföra kunskapshöjande åtgärder, exempelvis utbildningar, med syfte att skapa en jämlik och jämställd arbets- och/eller studiemiljö.

  • Dela med sig av goda exempel och erfarenheter inom området till andra organisationer.

Här finns avsiktsförklaringen

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb