Skogssällskapet håller inne med forskningsresultat

28 december 2009 En del av den forskning som Stiftelsen Skogssällskapet finansierar kommer man att hemlighålla en tid. Det ska ge Skogssällskapets Förvaltning AB konkurrensfördelar, berättar koncernens informationschef Sverker Johansson.

— Vi kommer att behålla en del forskningsresultat för oss själva först. Tidigare har det hänt att den har gått raka vägen till konkurrenterna.

Stiftelsen Skogssällskapet är Sveriges näst största privata forskningsfinansiär. Nu ger man bland annat pengar till att utveckla planeringssystem för mångbruk, med utgångspunkt från det stora forskningsprojektet Heureka.
— Det är få som vet att vi finansierar forskning men nu tänker vi vara tydliga med det. Vi kan faktiskt få mer ”cred” för det. I år delar vi ut åtta miljoner kronor och nästa år ökar det.

Frånsett att vissa resultat alltså hålls inom koncernen en tid kommer stiftelsen kräva att resten sprids bättre till skogsbruket och skogsägarna.

— Mycket av den forskning vi har finansierat har inte nått ut. Det finns väldigt liten mottagarkapacitet ute i företagen. Staberna är helt avlövade jämfört med hur det var för 15 till 20 år sedan. Stora företag — det gäller oss också — kan bara driva några få utvecklingsprojekt åt gången.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb