Skogsriket ska bekämpa fattigdomen

10 augusti 2011 Skogssverige ska bidra till fattigdomsbekämpningen i världen. Det vill lantbruksminister Eskil Erlandsson.

När Eskil Erlandsson presenterade handlingsplanen Skogsriket i går tisdag, hade han lagt till en fjärde gren på trädet jämfört med tidigare. Grenen kallar han Sverige i världen.

Han vill bland annat använda svenskt skogskunnande för att minska fattigdomen i världen. Som exempel nämns Skogsinitiativet.

– Skogsinitiativet, ett samarbete mellan Skogsstyrelsen
och Föreningen Skogen, arbetar för att
skapa ett samordnat svenskt engagemang för skogsrelaterade
utvecklingsfrågor, står det i informationsbroschyren som nu delas ut.

Andra insatser som redan är på gång är att myndigheterna ser internationell skoglig kompetens som ett viktigt urvalskriterium vid rekrytering.

Regeringen ser positivt på SLU:s ökade engagemang i
internationella skogsfrågor. Vidare ska svenska ambassader ges möjlighet att främja Sverigebilden med hjälp av Skogsriket.

De övriga tre grenarna i Skogsriket är Hållbart brukande, Förädling och innovation samt upplevelser och rekreation.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Bookmark

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb