Skogsrekord från hela världen

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Rekord
Säg Guinness Rekordbok och de flesta tänker på förvuxna grönsaker, minimala hundar, ofantliga samlingar med badankor och andra mer eller mindre egendomliga prestationer. Men det finns även många skogs- och trädrelaterade rekord.

SNABBAST AVSKOGNING
Två procent per år

Indonesien är landet med världens mest artrika skogar vad gäller såväl flora som fauna. Beklagligt nog är det även det land som snabbast avverkar sina skogar. 
Mellan åren 2000 och 2005 av­verkades 1,8 miljoner hektar skog, ­motsvarande två procent per år. 
Skogens andel av landets yta sjönk från 65,4 procent till 50,2 procent under åren 1990 till 2015.
Indonesiens skogar, som uppgår till omkring 120 miljoner hektar, avverkas främst för att anlägga odlingar för produktion av palmolja och plantera snabbväxande träd till pappersindustrin.  
Brasilien är det land som årligen av­verkar mest skog sett till landyta.

Annons
Annons

STÖRSTA SKOGSBRANDEN
Två miljoner hektar

Den största skogsbranden i modern historia är 
den så kallade Black Friday bushfires som bröt ut den 13 januari 1939 i den australienska delstaten Victoria. 20 000 kvadratkilometer skog brann, ­vilket utgjorde omkring 75 procent av delstaten. 
71 människor samt tusentals får, kor och hästar dog och hela samhällen – över tusen hem och 69 sågverk – totalförstördes. Aska från katastrofen fördes med vinden ända till Nya Zealand, över 300 mil. 
Flera mindre bränder orsakade av rekordhöga temperaturer hade startat dagarna innan katastrofen. Den 13 januari blåste en stark vind in över ­Victoria och småbränderna växte till en massiv eldfront. 
En annan av världens värsta skogsbrander bröt ut på den sibiriska tajgan 2003. Där bestod branden av 157 olika mindre bränder med en sammanlagd yta av 20 miljoner hektar. 

Kejsar­trädetNÄSTAN SOM TROLLERI kan det verka när kejsar­trädet skjuter i höjden.
Illustration: Johan Isaksson
SNABBASTE TRÄDET 
Kejsarträd

Det snabbväxande ­kejsarträdet kommer ursprungligen från Kina, men odlas även som trädgårdsväxt i södra Sverige. Under sitt första år kan det växa hela sex meter eller 30 centimeter per vecka. 
Trädet har också en häpnadsväckande syreproduktion – tre till fyra gånger mer än något annat.

Text: Kristin Pineda Svenske 

 

Läs om fler rekord i SKOGEN 12/2018
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

 

 

 

 

Publicerad:
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • Annons
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • Annons
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Nya kriterier för nyckelbiotoper i nordväst

  Skogsstyrelsen har beslutat att det ska ställas högre krav än tidigare för att ett skogsområde ska klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige.
 • Annons