Skogsråvara effektivare än spannmål

23 februari 2007 Att tillverka etanol av spannmål är en förlustaffär om man ser till energiutbytet. Det går åt tio gånger mer energi att tillverka etanolen, än vad man får tillbaka i form av drivmedel.

Grödor som spannmål, oljeväxter och snabbväxande gräs ger nämligen mer till det ekonomiska systemet som livsmedel eller foder än som drivmedel.

Skogsråvara ger bättre utdelning och upp till sju gånger mer energi än den resursinsats som krävs för omvandlingen till etanol. Det menar Torbjörn Rydberg vid Centrum för uthålligt lantbruk, SLU som arbetar med så kallade emergianalyser. Han drar slutsatsen att det i vissa fall är resursmässigt bättre att använda de fossila bränslena direkt som bränsle än att använda dessa resurser för att producera biobränsle.

I emergianalyser beräknas alla resurser som åtgår för tillverkningen av varor och tjänster. Emergianalysen beaktar både naturens och människans bakomliggande arbete.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb