Skogsprogram går på remiss

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arbetsgruppernas ordförande lämnar över sin rapporter till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.
I september lämnade de fyra arbetsgrupperna inom det nationella skogsprogrammet in sina rapporter och rekommendationer till regeringen. Nu går deras förslag ut på remiss som ska vara klar i november. Sedan är det upp till regeringen att ­välja vilka åtgärder och förändringar man vill genomföra. Här följer några av arbetsgruppernas förslag.

 

Annons
Annons

Förenkla för markägarna

Grund­principerna i dagens skogs­politik bör ligga fast. Men öka förutsättningarna för att nå skogens kvalitetsmål samtidigt som det behöver bli enklare för markägare att bedriva ett aktivt skogsbruk. Det rekommenderar en av arbetsgrupperna i sitt ­förslag.

Kontrakt för bioekonomi

Upprätta ett samhällskontrakt för bio­ekonomi och berätta om konsekvenser för stad och landsbygd, säger en av arbetsgrupperna i ett förslag till nationella skogsprogrammet.

Delad högskola

Skogliga högskoleutbildningar bör ändras till en grundnivå (skoglig kandidat) och en avancerad nivå (skoglig master). Avklarad examen ska ge rätt att titulera sig skogsmästare respektive jägmästare.
Utbildningar bör finnas på minst tre studieorter i Sverige. Allt enligt ett förslag från en av de fyra arbetsgrupperna.

Värdera tjänster

Vad är en ekosystemtjänst? En arbetsgrupp som förbereder förslag till nationella skogsprogrammet vill se åtgärder för att definiera begreppet – och sätta ett värde på tjänsterna. 

SKOGEN 10/2016

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Höjda sågtimmerpriser i hälften av kommunerna

  Massavedspriserna sänktes i flera regioner medan sågtimmerpriserna höjdes i i 139 av landets 290 kommuner. Så summeras september av Virkesbörsen.
 • Annons
 • Fredrik Munter

  Utdelning kan utebli

  MELLANSKOG. Pandemin satte stopp för den utlovade vinst­delningen till medlemmarna, men en ny timmerpremie är ett led i arbetet för ökad medlemsnytta i landets kanske besvärligaste virkesområde.
 • Fjällnära ersättningsärenden prioriteras

  Skogsstyrelsen lovar att skyndsamt slutföra hundra pågående ersättningsärenden rörande fjällnära skog.
 • Annons
 • Matts Rolander

  Hållbar skog – bra reklam

  På brandområdet i Västmanland växer det nu så det knakar och Matts Rolander som är Skogsstyrelsen regionala viltsamordnare i Svealand ser ett stort röjningsbehov i tallungskogen. 
 • ”Skogsindustrin föröder svensk natur och våra barns framtid”

  "Skogsindustrierna och politikerna uppvisar en brist på helhetssyn. Det är bråttom att rädda vår natur. Den siste november ska skogspolitiska utredningen lämna sitt betänkande", skriver Peter Lindgren på DN:s insändarsidor och ger förslag på åtgärder.
 • Annons