Skogsprogram blir politik - på sikt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det blir verkstad av nationella skogsprogrammet. Efter strategiarbetet kommer en handlingsplan, enligt näringsdepartementet. Frågan är bara när. På Skogens dag i riksdagen, arrangerad av Kristdemokraterna i samarbete med Föreningen Skogen, stod skogsprogrammet och äganderätten i centrum.

Cirka 150 personer, varav 25 politiker, kom till skogsmötet i riksdagen den 21 mars.

Annons
Annons

Frågan i fokus var: Vad kan bli verkstad av det nationella skogsprogrammet? Att det faktiskt blir verkstad hävdades av departementsråd Helene Holstein.

Fyra arbetsgrupper har presenterat sina förslag. Och nu pågår arbetet med en långsiktig strategi.

- Strategin ska lämnas till riksdagen under 2017. Strax därefter kommer en handlingsplan med konkreta åtgärder för att nå visionen, sa Helene Holstein.

Mer exakt tidpunkt än så, kunde hon inte ge.

Men hon sa att handlingsplanen ska uppdateras med jämna mellanrum och har en treårig budget på 26 miljoner kronor per år.

Från regeringshåll betonas skogens alla nyttor. Och hur dessa nyttor ska balanseras är förstås den skriande punkten. Och då i synnerhet balansen mellan virkesproduktion och ekosystemtjänster.

Arbetsgrupp nummer två, som skulle ta fram förslag kring just detta, kallade sig skämtsamt för dödens grupp. Med intressenter för bland annat naturskydd, skogsbruk, forskning och renskötsel blev det för svårt att enas om en väg.

- Det handlar förstås inte om personliga motsättningar. Men ibland är målen i konflikt. Vad vi kan göra är att tydliggöra varandras argument, sa gruppens ordförande Ola Kåren, till vardags hos SCA.

På ett par punkter  lyckades man dock vara någorlunda konkret. Det handlade om att få ut mer virke inom naturens gränser.

- Hellre än att gå in på konfliktområden med mindre effekt, som att gödsla eller införa främmande trädslag, valde vi insatser som vi är eniga om och ger större effekt, nämligen bättre föryngring och insatser för att minska betesskadorna, sa Ola Kåren.

Frågor som återstår att lösa är nyckelbiotoper, ytterligare produktionshöjande åtgärder och statusen för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.

Lättare att enas var det uppenbart för gruppen med fokus på internationella frågor.

Prioritera skog i svensk utrikespolitik, manade de. Skogsambassadörer med kontakter ute i världen ska både marknadsföra och skapa kunskapsutbyte. Även bioekonomiska attachéer kom på förslag samt en slogan : ”Sweden developed by forest”.

Gruppen som jobbat under titeln ”Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs” hade identifierat ett önskat läge. Vägen dit går genom en kartläggning av skogens alla värden.

- Vi hoppas få se mångbrukade skogar, där finns jobben. Skogen ska vara en självklar motor i landsbygdens utveckling och skogens sociala dimensioner ska värdesättas i hela samhället. Vi ska ha ”Mer folk i skogen och mer skog i folket”, sa ordförande Peter Westman, WWF.

Han förtydligade med att det behövs mer ömsesidig respekt och ansvar och att det finns behov av utbildning om allemansrätten.

- Vi vill också få ett handslag om mer skog i skolan, sa Peter Westman.

"Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, i en skogsindustri världsklass och ökad transport” var den knöliga titeln på ett arbetsområde som dock lett till vissa konkreta förslag. Gruppen hade hittat utmaningar som blir till möjligheter.

 - En yta två gånger Danmarks täcks årligen med odlingsplast som i de flesta länder plöjs ned. Här kan man istället använda markvadd av cellulosa, sa ordförande Mårten Larsson, Skogsindustrierna

- För att nå EU: s mål 2030 krävs 10 000 kubikmeter avancerade drivmedel. Här finns möjligheter för ligninbaserade drivmedel.

En annan utmaning och möjlighet är byggsektorn.

- Den släppte 2012 ut 10 miljoner ton koldioxid samtidigt behöver vi dubblera byggandet. Lösningen för att minska utsläppen och binda koldioxid är industriellt träbyggande, enligt Mårten Larsson.

Dagens andra fokusområde var äganderätten. Varför har frågan blivit så stor? Jo enligt Marie Wickberg, till vardags på Mellanskog, finns det flera orsaker. En är att det saknas långsiktiga politiska beslut. Som skogsägare måste man fråga sig: Är det värt att sätta plantan i marken som mina barnbarn så småningom ska skörda?

- Det handlar om vanliga människor och stora värden. Man kanske har sin pension nedgrävd i jorden. Det handlar också om en landsbygdsresurs i ett allt mer urbant Sverige, med tjänstemän som sitter långt bort från skogen, sa Marie Wickberg.

Omtalade händelser som att avverkningar stoppas för att freda arter (bombmurkla och lavskrika) har bidragit till oron. Liksom att vissa delar av skogsvårdslagen just nu utreds, bland annat för att se om ideella organisationer kan få rätt att överklaga avverkningar.

Därtill lever vi en tid när nyckelbiotoper inte ger en formell skyddsstatus men ändå lägger en ”död hand” över skogsbruket. Och sist men inte minst har avverkningsanmälningar blivit lättillgängliga genom att de publiceras, utan markägarens godkännande, på Skogsstyrelsens hemsida.

- Flera faktorer samverkar och det har blivit som när droppen urholkar stenen, sa Marie Wickström.

Skogsdagens politiska panel: Isak Fromm (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Magnus Oscarsson (KD) och Stina Bergström (MP). Här syntes vissa skiljelinjer, som i frågan om äganderätten behöver stärkas. Panelen var dock helt enig när det gällde frågan om vi ska öka träbyggande. Här var samtliga positiva.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons
 • Kombimaskinen Malwa 560c

  Medlemmar vill ha mer smått

  Södra gläntar på dörren för små maskiner sedan fler medlemmar har börjat efterfråga dem. Så kan man tolka uttalanden på skogs­ägarföreningens årsstämma.
 • ”Har FSC Sverige blivit en hemlig grupp?”

  SKOGENdebatt. FSC-certifieringens nya skepnad har större befogenheter och mindre insyn. En öppnare organisation skulle kännas mer trovärdig, anser Lars M Johansson, Mellanljusnans SBO.
 • Annons
 • Poppel kan ge väldigt virkestillskott

  Kategorier: Poppel, Skogsforskning
  Poppelodlingar skulle kunna ge Sverige ytterligare 30 miljoner kubikmeter virke om året, enligt preliminära forskningsresultat.
 • Nu kan skolor boka uteklassrum på Djurgården

  Skogen i Skolans nya uteklassrum på Djurgården i Stockholm kan nu bokas av skolklasser.
 • Annons