DEBATT.

Skogsproduktionen behöver öka

2 maj 2019 Skogspolitiken har sedan 1980-talet kommit att allt mer handla om att bevara den biologiska mångfalden. Men vi behöver öka produktionen för att möta klimatförändringarna, skriver Björn Hägglund i en debattartikel i DI.

Skogsproduktionen behöver öka

Skogsproduktionen behöver öka både för att binda koldioxid och ersätta fossilbaserade produkter, skriver Björn Hägglund, tidigare generaldirektör för Skogsstyrelsen och vice koncernchef för Stora Enso.

För oss i Sverige spelar skogen en viktig roll i klimatarbetet genom exempelvis trähus biobränslen och biokraftverk. Men det finns ett problem: Den svenska skogen är redan nu nästan fullt utnyttjad. En anledning  till det är att 18 procent av den produktiva skogsmarken tagits ur produktion.

Läs debattartikeln i DI

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb